Dictionaries | References

खायला फुकाचें आणि काम नको काडीचें


नुसते खावयाला पाहिजे पण काम करण्याचा कंटाळा करणार्‍या ऐदी मनुष्‍याबद्दल म्‍हणतात. खादाड पण आळशी मनुष्‍य.

Related Words

खांदाडीस मेखा देऊन काम करणें   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   काम निर्लज्‍जेचें करावें, तसें ऐकून घ्‍यावें   कोणतेहि काम वगेनें होतें किंवा रगेनें होतें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   स्तन-स्तना आणि वृषणा, साक्षीदारा आणि जामीना, फुकट हिसके चौघाजणा   शिकार-शिकार उठायला आणि कुत्रं हागत उभे राहण्याला गांठ पडणें   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   कागदी घोडे नाचविणें आणि शहाणपणा मिरविणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   काम सरो, वैद मरो   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   घरघुशी आणि घरनाशी   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   देवाचें नांव आणि आपला गांव   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   पहिला दिवस पाहुणा दुसरे दिवस दिवाना आणि तिसरा दिवस गांवमे फिरना   भलत्या ठिकाणी हगावें, आणि निरपत बसावें   कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा   चोराची सुटका आणि सावाला फटका   बीज तसा अंकुर आणि झाड तसें फळ   लांब गेली लपायला आणि भूत गेलें चापायला   कोणाच्या गाईम्‍हशी आणि कोणाला उठाबशी   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   शेजीवांचून-विणें सरेना आणि घडीभर पटेना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP