Dictionaries | References

खा खा सुटणें


वरप्रमाणेंच. ‘जोपर्यंत त्‍यांच्या तलवारी रक्ताने भिजलेल्‍या असतात तोपर्यंत त्‍यांच्या धारेला खा खा सुटलेली असते.’ -V.S. २.१७७.

Related Words

आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   खा खा सुटणें   धा, जाय तें खा   (जिभेला)पाणी सुटणें   दम सुटणें   धर सुटणें   खा   खा करणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   खा खा करणें   प्रकृतीचा ताळ बिघडणें-नासणें-सुटणें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   पोट सुटणें   उभे वारे सुटणें   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   खा खा सुटलेला   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   गाडी सुटणें   गांवभर पोळ सुटणें   बाशिंग सुटणें   उंबरघाट ओलांडणें-सुटणें   सुटणें   रूपरेषा-खा   खोका-खा   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   नवशिका or खा   करा सेवा, खा मेवा   तालुका-खा   आंबसुका-खा   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   तडाका-खा   तारका or खा   साळोंका or खा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   धूमधडाका or खा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   ग्रहण सुटणें   उंबरघाट सुटणें महा (कर्म) कठिण   सूं निघणें-पळणें-सुटणें-धांवणें   चौपायीं धांवणें-पळणें-उडणें-सुटणें-निघणें   वाटींत उटणें, लावीत सुटणें   बकबक (सुटणें)   उभें वारे सुटणें   उभें वारें सुटणें   दक्षिण सुटणें, वाहणें   आंबसुका-खा   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   खोका-खा   ग्रहण सुटणें   धर सुटणें   साळोंका or खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP