Dictionaries | References

खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा


जशाला तसा भेटला म्‍हणजे त्‍याचेपुढे काही चालत नाही. जबरदस्‍त भेटला म्‍हणजे मनुष्‍य निमूटपणें काम करतो.

Related Words

कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   टांगता दिवा   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   शहाणपणा-शहाणपणाचा दिवा लागणें   गांव तेथे लाव   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   दिवा दिवठणीं आणि बाईल हांतरुणीं   मौडा-मौडा तोण्णांतुल्ली लाव लेंवप   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   दक्षिणचा दिवा   आपल्या भोंवती दिवा ओवाळणें   दिवा पाहूण येतें, फडा पाहून जातें   शेणाचा दिवा लाविणें   दिवा लावणें   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   उठाठेवा आणि बोडक्यावर दिवा   गगनीं दिवा लावणें   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   महादेवा   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   (गो.) कानां भिडॅल घाल   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   दिवा उंबर्‍यावर पाजळणें   दिवा दिवसं   एखाद्याच्या मुतानें दिवा पाजळणें   पावसानें डोळे वटारणें, दिवा लावणें   एका ठायीं बसूं जाणे, त्यास उठ कोण म्हणे   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   गो III.   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   बायलबोलो (गो.)   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   फुकट झवा, सारे रात दिवा   जंववर पाहिला नाही आवा, तंववर दिवा   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   दिवा ओवाळणें   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   रीठ-रिठावर दिवा लागणार नाहीं   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   मिणमिण-मिण मिण दिवा, कृपणाचा केवा, गाजराचा मेवा व हिजडयाचा ढवा   ज्‍याचे सरे, तो दिवा लावून करे   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   कर्‍याचा दिवा   फुकट झवा, सारे रात दिवा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP