Dictionaries | References

खोका-खा


 m  A discharged bill or draft.

Related Words

आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   शाळंका or खा   शाळोंका or खा   धा, जाय तें खा   खा खा सुटणें   खा   खा खा करणें   खा करणें   खोका-खा   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   खोका or खा   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   खा खा सुटलेला   खोका   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   तडाका-खा   तालुका-खा   तारका or खा   करा सेवा, खा मेवा   नवशिका or खा   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   आंबसुका-खा   साळोंका or खा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   मुजाख or खा   रूपरेषा-खा   धूमधडाका or खा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   तडाका or खा   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   मुजाख-खा   कडाका-खा   बायकोशीं वांकडे, तर खा चुलींतलीं लांकडें   खा प   गडका or खा   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   खा   खा खा करणें   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   खोका-खा   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   कडाका-खा   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   करा सेवा, खा मेवा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   खा   खा करणें   खा खा करणें   खा खा सुटणें   खा खा सुटलेला   खा प   खोका or खा   गडका or खा   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   तडाका or खा   तडाका-खा   तारका or खा   तालुका-खा   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   धूमधडाका or खा   धा, जाय तें खा   नवशिका or खा   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   बायकोशीं वांकडे, तर खा चुलींतलीं लांकडें   मुजाख or खा   मुजाख-खा   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   रूपरेषा-खा   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   शाळंका or खा   शाळोंका or खा   साळोंका or खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP