Dictionaries | References

खोका-or-खा

Related Words

आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   शाळंका or खा   शाळोंका or खा   धा, जाय तें खा   खा खा सुटणें   खा   खा खा करणें   खा करणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   खोका   खोका-खा   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   तीळ खा तिळागुणी या, गूळ खा गोडसे बोला   कर सेवा खा मेवाः कर मजदूरी खा चुरीः   पांच खा, सात खा आणि वैद्या माझा हात पहा   खा खा सुटलेला   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   ये रे कुत्र्या, खा माझा पाय   आंबसुका-खा   साळोंका or खा   रात्रीं खा तूप आणि सकाळी बघ रूप   तडाका-खा   तालुका-खा   तारका or खा   करा सेवा, खा मेवा   नवशिका or खा   टुकटुक माकड, मी खातों पापड, तूं खा मेकुड   मुजाख or खा   रूपरेषा-खा   धूमधडाका or खा   काका मामा गा, घरांत असेल तें खा   ये कुत्र्या, खा माझा पाय   माझा होऊन रहा, पण भीक मागून खा   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   तडाका or खा   दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!   कडाका-खा   बायकोशीं वांकडे, तर खा चुलींतलीं लांकडें   खा प   गडका or खा   मुजाख-खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP