Dictionaries | References

खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें


१. घोड्यावर जीन चढविणें
जाण्याची तयारी करणें. २. (ल.) एखाद्यावर दोषारोप करणें
ठपका देणें. ३. (ल.) पोशाख चढविणें.

Related Words

(आंत) खुंटी ठेवणें-मारणें-राखणें   धुर्‍यावर ठेवणें-बसविणें   पांडव घरावर ठेवणें   खोगीर लादणें   मांडीवर मान ठेवणें   मनांत-मनीं ठेवणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   उंटावर खोगीर घालणें   सात गांठी देऊन ठेवणें   अन्न कडेकांठास ठेवणें   साता समुद्राच्या पलीकडे ठेवणें   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   आसन ठेवणें   मागला पाय पुढें न ठेवणें   माझेंच नाक वर   दृष्टि ठेवणें   अंगास लावणें. लादणें   (वर) पाय येणें   हातांचा राखून ठेवणें   देवावर हात ठेवणें   वाढून ठेवणें-ठेवलेलें असणें   प्राण काढून ठेवणें   वचन शेटावर ठेवणें   हिसाब-हिशेब ठेवणें   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   (वर) माती ओढणें   घोड्यावर हौदा, हत्तीवर खोगीर   घोडीवर चढविणें   गोळी चढविणें   पारा चढविणें   मांडवावर वेल चढविणें   भंवयांस गांठी घालणें or भंवया चढविणें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   चांगल्या किंवा वाईट मार्गात पाऊल ठेवणें   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   कुठपर्यंत पावेतों-वर   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   प्राण न ठेवणें   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   कार्यावर दृष्‍टि ठेवणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   डोईवर हात ठेवणें   नाकावर बोट ठेवणें   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   भाग्यास चढविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP