Dictionaries | References

गंगेतील पाणी गंगेत सोडणें

ज्‍याचे घेतले असेल त्‍याचेच त्‍याला परत करणें
जेथून आले तेथे परत नेऊन देणें
केलेल्‍या उपकाराची फेड करणें.

Related Words

पाठ सोडणें   पाणी मुरणें   पालथ्या घागरीवर पाणी   जीव सोडणें   ठाव सोडणें   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   उदक सोडणें-देणें   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   प्रकृतीनें ताळ सोडणें-टाकणें   डोळ्याला पाणी येणें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   आडवें पाणी   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   पुडी सोडणें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   तिलांजलि देणें सोडणें-सोडून देणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   उधानाचें पाणी   काळजानें ठाव सोडणें   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   डोळ्यांत पाणी येणें   जीव सोडणें   मर्यादा सोडणें   शपथ सोडणें   पखाल सोडणें   हाय सोडणें-देणें-घालणें   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   हातावर पाणी पडणें   भांगाचें पाणी   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   निकल गया पाणी, सुखी रहो भवानी   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   तांबडें पाणी   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अधिकार - अधिकाराचें उदक सोडणें   अन्नपाणी सोडणें   अर्ध्या आडांत सोडणें   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   (आईवर) नाडा सोडणें   आळशाला ऊन पाणी   आव सोडणें   आसन सोडणें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उचलून पाणी   उदक सोडणें-देणें   उपड्या घागरीवर पाणी   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   कमर सोडणें   क्रिया टाकणें-सांडणें-सोडणें-विसरणें   काळजाचें पाणी होणें   काळजानें ठाव सोडणें   गुण सोडणें   गुळणा सोडणें   गांठोडे सुटणें-सोडणें   (गांडींत) पाणी सोडणें   घे घोडा पी पाणी   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   चित्तानें-मनानें ठाव सांडणें-सोडणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   जन्मठेप काळें पाणी   जमीन सोडणें   जेवावयास पंचामृत, आंचवावयास खारें पाणी   जेवावयास पंचामृत आंचवावयास मुतवणी खारें पाणी   जीभ मोकळी सोडणें   जीव सोडणें   टपकाळ दाणा सोडणें   ठाण सोडणें   ठाव सोडणें   डोळ्यांचे पाणी आणि कर्जाची बोळवणी   डोळ्यांस टिपें-पाणी देणें   ताकाचे पाणी   ताळ सोडणें   तिलांजलि देणें सोडणें-सोडून देणें   तोंडाचा पट्टा सोडणें   दुमाला सोडणें   देवाची करणी, नारळांत पाणी   दाबचें पाणी   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP