Dictionaries | References

गंगेत उभे राहून तुलसीदास हातांत घेणें

गंगेच्या पाण्याची व तुळशीच्या पानाची शपथ वाहणें. गंगोदक व तुलसीदल या दोन पवित्र वस्‍तूंची शपथ घेणें.-विक्षिप्त ३.१६५.

Related Words

उपरवांयां अंबट घेणें   गांडीवर घाव घेणें   राहून - राहून   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   कान पिळून घेणें   मागें घेणें-फिरणें-सरणें-हटणें   गांवांत राहून पाटलाशीं वैर   वार घेणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   हातांत कंकण बांधणें   अपाय - अपाय करुन घेणें मग उपाय शोधणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   मनगट चावून घेणें   गुण घेणें-देणें   जपमाळ घेणें   दत्त म्हणून उभे राहणें   पिच्छा घेणें पुरविणें-धरणें   दुखणें घेणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   खरपूस समाचार घेणें   घण घेणें   नांव न घेणें   रान घेणें   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   पंगतीस घेणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   उपीत घेणें   शिवदीक्षा घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   काचवा - काचवा घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   घर डोईवर घेणें   मुतूक झाल्यावर चोटली हातांत धरणें   धड नाहीं गालांत, उभे आपल्या तालांत   हातांत कवडी, विद्या दवडी   मुंबईची पारशी, हातांत आरशी   घोट घेणें   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   भय-भय घेणें   बरा-बरा घेणें   रुख-रुख घेणें   मेख सोसणें-घेणें (हातावर)   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP