Dictionaries | References

गंगेत न्हालें, यमुनेत न्हाल, अंगी नाही पुण्य आलें

मनुष्‍याचा स्‍वभाव जर चांगला नसेल अथवा भक्ति नसेल तर त्‍याने कितीहि धार्मिक कृत्‍ये केली तरी त्‍याचा त्‍याच्या मनावर काहीएक परिणाम होणार नाही. श्रद्धेशिवाय केलेली कर्मे निष्‍फळ होतात. वरवरच्या धार्मिक कृत्‍यांपेक्षा प्रत्‍यक्ष आचरणानें मनुष्‍य पुण्यवान किंवा पापी ठरतो.

Related Words

वार्‍यानें आलें वावटळनें गेले   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   कुर्‍हाडीला नाही म्‍यान, आणि कुणब्‍याला नाही ग्‍यान   पुण्य म्हणून आचरीजे   उडी नाही तर बुडी   गरीबाचा काळ नाही   झाले केश श्र्वेत, बुद्धि नाही येत   घरांत नाही लोटा, दिमाख मोठा   कधीं नाही कधीं   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   विंदुरान आलें खेल्लावरी   आंब्याची गरज, आमसुलानें नाही पुरवत   गुलाम ठोक्‍याशिवाय वठणीस येत नाही   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   वाहत्‍या गंगेत हात धुणें   गाढवानें (शेत) खाल्‍ले पाप ना पुण्य   गायीस नाही चारा, शेतांत नाही भारा   आपली पाठ आपणांस दिसत नाही   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   उघड्या डोळ्यांनी प्राण जात नाही   कोरड्या अंगी तिडका   कालज्‍व अंगी बाणे, तो शीतोष्‍णता नेणें   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   आला आरोप खर्‍यावर तरी तो नाही भिणार   दुखणें आलें जोरावर, कांदाभाकर उरावर   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   आग्रह स्वर्गातला आणि पत्ता नाही ताकाला   परस्वाधीन जिणें (धन) आणि पुस्तकी विद्या कामास येत नाही   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   जसें दान, तसें पुण्य   ज्‍याचे अंगची मस्‍ती, त्‍याचे अंगी जिरती   काम नाहीं काडीचें, फुरसत नाही घडीची   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   खाजवयाला तुर्‍हाटी नाही अन्‌ कावळ्याला आवतण   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   चतुराला चिंता फार, मूर्खा नाहीं लाज, सब घोडे बारा टक्‍के, पोट भरले नाही काज   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   वडास आलीं वडफळें, कावळयास आलें रुं-आला मुखरोग   घरावर नाही कौल, रिकामा डौल   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   तवाई पुरवते पण अवाई पुरवत नाही.   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   घातला कणा मोडत नाहीं, भरली घागर डुचमळत नाही   अंगी   आलें   इच्छिलेलें साधलें, गंगेत घोडें न्हालें   कुणब्‍याचें गेलें, गुराख्याचें आलें   गाढव स्‍वारीस गेले, घोडा होऊन नाहीं आलें   गाढवानें (शेत) खाल्‍ले पाप ना पुण्य   डोक्‍यावरचें कर्ज खांद्यावर आलें   ढोरानं ढोर मेलें, कुत्र्याच्या गळ्यांत घाटरूं आलें   तेल गेलें तूप गेलें, धुपाटणें हातांत (हातीं) आलें   तेल गेलें तूप गेलें, हातीं धुपाटणें आलें   नवसानें मागितलें, तें मुळावर आलें   पुण्य   पुण्य II.   पोराचें पोर गेलें आणि कातबोळाचें मागणें आलें   पोराचें पोर गेलें नि कातबोळाचें मागणें आलें   फार झालें, हंसू आलें   सगळें झालें आणि शेंसफुलावर आलें   सूर्याला ग्रहण लागलें सर्व गांवाला सुतक आलें   सासू-सासू गेली-मेली ठीक झालें, घरदार हातीं आलें   सोन्याचें पान वावटळीनें उडत आलें   हरिदासाचें कीर्तन मूळपदावर आलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP