Dictionaries | References

गद्धीसे प्रीत जडी तो पद्मीन क्‍या है झ्याट


गाढवीवर जर प्रेम जडले तर तिच्यापुढे पद्मिनीची किंमत काय? प्रेम हे अंधळे आहे. प्रियकर प्रियतमेच्या ठिकाणचे गुणदोष पाहात नाही.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   आपने आपने ख्यालमे सबही मस्त है   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   शंभरके भये साठ, आधे गये नाठ, दस् देएंगे, दस् दिलाएंगे, दस्का देना क्या?   लढो बाप रोटी पकती है !   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   अल्ला यार है बेडा पार है   है   बछडा-बछडा खुंटेके बळ नाचता है   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गणपति (गणेश) गेलो पाणया, झ्याट (वाट) धर वाणया   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   वली-वल्लीको वल्लीही पछानता है   कानमें तेल डाल बैठे है   सोया-सोया मुवा, बराबर है   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   बम्मन-बम्मनकी गई बछडी, रावणकी गई लंक, दोनो दुःख समान है, ओ राजा ए रंक   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   गद्धेभी जवानीमें, भले मालूम देते है   डोळेमिचका-क्या   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   बियाह-बीयाह न कीया, बराततो देखी है   मारमारके जाय, फताहदाद इलाही है   सोना-सोतेको सोता, कब जागता है   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP