Dictionaries | References

गरीबाचे दाणे पसाभर, श्रीमंताचे मोती घरभर


गरीब मनुष्‍याची कोणीहि हेटाळणी करतो व श्रीमंताची खुशामत करूं पाहतो. गरीबाच्या घरी धान्य, ते कितीहि असले तरी त्‍याचे वर्णन पसाभर म्‍हणून करावयाचे व श्रीमंताच्या येथे मोतीसुद्धां अगदी घरभर असतात म्‍हणून म्‍हणावयाचे. किंवा गरीबी आणि श्रीमंती यांत तुलना.

Related Words

खरडवजा मोती   गरीबाचे दाणे पसाभर, श्रीमंताचे मोती घरभर   गरीबाची मरूं नये बायको नि श्रीमंताचे जळूं नये घर   देवीच्या भोप्या नाचतो अन्‍ दाणे गोळा करतो   घरांतले दाणे सारू-सरवूं नका, लेकरंबाळं मारूं नका   बडोदें-बडोदी मोती   आपल्या गुणें, घोडा खाई दाणे   गरीबाचे घरीं खावयाला जावें, श्रीमंताच्या घरीं पाहावयाला जावें   गरीबाचे गेले घोंगडें, गरीब झालें नागडें-उघडें   खरडेवजा मोती or खरड्याचें मोती   तीन शेटं नाहींत मग पसाभर राख कशाला   हक्काचे दाणे   दाणे टाकून कोंबडीं झुंजविणें   घरभर   बीज तसे दाणे, फळ   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   पडतील स्वाती तर कापूस मिळेना वाती, पण पिकतील माणिक मोती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   नाखापरस व्हड मोती   निघेल तें केरमाती, राहील तें माणिक-मोती   बिना मागे मोती मिले, मांगे न मिले भीक ।   पडतील चित्रा स्वाती, तर पिकतील माणिक मोती, पण कापूस न मिळे वाती   मोती   जायाचें मोती मुरडस किती, घटकाभरान्‌ काढून घेती   पाऊस पडे, मोती गळे   गरीबाचे दाणे पसाभर, श्रीमंताचे मोती घरभर   बडोदें-बडोदी मोती   हक्काचे दाणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP