Dictionaries | References

गांठीचा एक बाहेरच्या शंभराबरोबर

प्रत्‍यक्ष जवळ असलेल्‍या एक पैशाची किंमत दुसर्‍याने कबूल केलेल्‍या शंभराच्या बरोबर आहे. स्‍वतःजवळच्यावर जितके तुम्‍हांस अवलंबून राहतां येईल तितके दुसर्‍यावरहि कधीहि अवलंबून राहून चालावयाचे नाही. कारण दुसर्‍याकडील पैसा कधीहि वेळेवर उपयोगी पडत नाही.

Related Words

एक   गांठीचा दाम   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   मनांत एक, जनांत एक   जनांत एक, मनांत एक   ओठांत एक आणि पोटांत एक   एक नन्ना सर्व साधी   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   सो हाट एक ओटेका काठ   स्वयंपाक-वयंपाकीण एक, पाहुणे पंचवीस   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   एक डोळा   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   लज्जा-एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्रविजयी भवेत् ।   एक भाकरी सोळा नारी   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   बाहेरच्या देवांना टिळेगोळे, आणि घरच्या देवांवर हगती कावळे   एक ताटीं जेवणें आणि घांस मोजणें   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   पांच भ्रतार, एक नारी   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   गांव म्‍हारवडा एक करणें   करतो एक आणि भरतो एक   सब सुनारकी, एक लव्हारकी   सापाबरोबर बांधला बेडूक आणि एक नाहीं राहिला हाडूक   एक भय दोन जागा असतें   एकावर एक अकरा होणें   दहा गोष्टी ऐकाव्या, एक खरी निवडाची   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   चांबचें दांत एक, हासचे आनेक   एक घाव कीं दोन तुकडे   मान कंबर एक करप   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक डोसी ने सो जोशी   जळते घराची वांसोटी, चोराजवळची लंगोटी. जळत्‍या घराचा वांसा, नादराचा एक पैसा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP