Dictionaries | References

गांडीवर घाव घेणें

शत्रूस पाठ दाखविली असतां, पळून जातांना शत्रू पाठीमागून घाव मारतो तो पाठीमागे बसतो. यावरून पराजय कबूल करणें
पाठ दाखविणें
मागे घेणें
पाय काढणें
कामकाजांत फजित होणें.

Related Words

डोईवर घेणें   घुणा घेणें   कान धरून-पिळून घेणें   पिचुंडया बांधणें-बांधून घेणें   घर घेणें   मरमर-मरमर घेणें   चालता घेणें   झाडा घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   दैवानें धांव घेणें-करणें   नमने घेणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   नरक अंगावर घेणें   आपले हातानें आपले पायावर दगड पाडून घेणें   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   ओपून घेणें   जिभेला चिमटा घेणें   बसकण-बसकण घेणें   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   अंगांत गुंगी येणें,वारें घेणें,शिरणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   उरी डोंगर घेणें   देवानें ओढ घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   शेव घेणें   दिवस घेणें   मनाला लावून घेणें   देणें कुसळाचें आणि घेणें मुसळाचें   अवतार घेणें - धरणें   झाड बघून घाव घालावा   कुर्‍हाडीचा घाव खोट्याचे कपाळीं   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   एक घाव कीं दोन तुकडे   प्याला पिणें-घेणें   धूर घेणें   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   हातीं भोपळा घेणें-देणें   अढेवेढे घेणें   जन्माचा पाटा वरवंटा घेणें   लळतें घेणें   चौपदरी घेणें   देणें घेणें रोम, माझ्या कामाला झोंब   कलम बरे जमिनीतून घेणें, कन्या चांगले कुळांतून करणें   परीक्षा घेणें   आडविहिर करून घेणें   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   झोळी घेणें   जिवाचा घोट घेणें   नरोटी हातांत घेणें-येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP