Dictionaries | References

गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात

मनुष्‍याच्या अंगी काही चांगले गुण असले म्‍हणजे इतरहि आनुषांगिक गुण त्‍याच्या ठिकाणी वृद्धि पावतात व त्‍याच्या अंगचे गुण इतर त्‍याच्याबरोबर सहवास करणार्‍यांच्याहि अंगी बाणतात.

Related Words

गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   उत्पन्न   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   सहा गुण   नऊ गुण   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   समदुःखें हीं एकीस कारण होतात   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   वादाच्या भांडणांत वर्दळ उत्पन्न होते   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   गव्हाचे रोटहि होतात, मांडेहि होतात   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   गुण गेला पण वाण राहिला   उत्पन्न भक्षी, मध्यान्ह दरिद्री   निर्दय माणसाची प्रार्थना भय उत्पन्न करिते   गुण दाखविणें   गुण सोडणें   अनेक पिढयापासून लौकिक, स्नेहसंबंध किंवा कांहीं चांगले अथवा वाईट गुण वगैरे असलेला. उदा०   चालण्याला जे पाय उपयोगी पडतात तेच बंधनाची वेळ आली म्‍हणजे पाश होतात   गव्हाचे रोटहि होतात, मांडेहि होतात   समदुःखें हीं एकीस कारण होतात   आपलीच नखें, आपणास विखें (होतात)   आळसामुळे दुर्गुण जडतात आणि सद्गुण नाहीसे होतात   चित्राच्या तापीनें हरणाच्या पाठी काळ्या होतात   जे जे अपघात होतात ते टाळतां येत नाहीत   भादव्यांत भट्‌टू, आश्र्विनांत तट्‌टू (पुष्‍ट होतात)   स्वच्छता-स्वच्छतेनें कामें होतात, संदेहानें नाश   आपलीच नखें, आपणास विखें (होतात)   आळसामुळे दुर्गुण जडतात आणि सद्गुण नाहीसे होतात   उत्पन्न   उपजत गुण   गव्हाचे रोटहि होतात, मांडेहि होतात   घटकेचा गुण   चालण्याला जे पाय उपयोगी पडतात तेच बंधनाची वेळ आली म्‍हणजे पाश होतात   चित्राच्या तापीनें हरणाच्या पाठी काळ्या होतात   जे जे अपघात होतात ते टाळतां येत नाहीत   तणमोडीचें उत्पन्न   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   भादव्यांत भट्‌टू, आश्र्विनांत तट्‌टू (पुष्‍ट होतात)   राजदरबारांत गुणी मनुष्यास पुष्कळ शत्रु होतात   वेळेचा गुण   षड् गुण   समदुःखें हीं एकीस कारण होतात   स्वच्छता-स्वच्छतेनें कामें होतात, संदेहानें नाश   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.