Dictionaries | References

गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें

स्‍वाभाविक वाईट दुष्‍ट स्‍वभाव बाहेर पडणें
वाईट गुणांचे आविष्‍करण करणें. ‘हे आपल्‍या मातोश्रींनी कसे गुण उधळले पहा !’-रंगराव.

Related Words

गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   उधळणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   पदर पसरणें   जीभ पाघळणें   सहा गुण   ओटी पसरणें   भंडार-रा-भंडार उधळणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   गुण उधळणे   गुण काढणें   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   आपले गुण पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   पाय पसरणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   पाघळणें   भक्तीचें दुकान घालणें-मांडणें-पसरणें-करणें   साखर पेरणें-पसरणें   ती गुण   गुण गेला पण वाण राहिला   अजगरासारखेम पडणें - पसरणें   अंथरुण पाहून पाय पसरणें   आ पसरणें   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दुकान पसरणें   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   नांवानें भंडार उधळणें   प्रताप उधळणें   पसरणें   पाघळणें   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   पाटी उधळणें   पाय पसरणें   भक्तीचें दुकान घालणें-मांडणें-पसरणें-करणें   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.