Dictionaries | References

गुण काढणें

१. दुर्गुण टाकून देणें
खोड्या करण्याची सवय सोडणें. २. यथेच्छ झोडपणें
चांगला खरपूस मार देऊन खरे स्‍वरूप उघड करावयास लावणें. ‘बोलाचालीनंतर त्‍याचे गुण चांगलेच बाहेर काढले.’

Related Words

गुण काढणें   नांव काढणें   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   वचपा-वचपा काढणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   पोटाचें दुःख काढणें-सोसणें   वरात-वरात काढणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   खरवड काढणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   इराडा काढणें   फट-फट घालून खरें काढणें   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   पाठीचे चकदे काढणें   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   मोडून काढणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   घोडी काढणें-भरविणें   दगडापासून दूध काढणें   प्रकरण निकालांत काढणें   प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   भरल्या माणसांतून उठविणें-काढणें-घालविणें   ओवाळणी काढणें   गोट काढणें   पैसे काढणें   काम काढणें   काढा काढणें   दिवस काढणें   अंग काढणें   गळा काढणें   दिव्यानें रात्र, दिवस काढणें   धोंडें खणून काढणें   माग-माग काढणें-लावणें   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   अंगाचे चकदे काढणें   अरड - अरड काढणें - घेणें   डोई (वर) काढणें   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   पाय काढणें   मान वर करणें-काढणें   कज्‍जा काढणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   चंदन काढणें   दांत काढणें, दाखविणें   दांताची मिरवणूक काढणें   दिवसानें डोकें काढणें   दैव काढणें   दैव-प्रारब्‍ध-नशीब काढणें   धोंडयाचे दोर काढणें   नशीब काढणें   पाठ काढणें   पाठीचे चकदे काढणें   पाठीचें धिरडें करणें-काढणें   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   वचपा-वचपा काढणें   अंड - अंड काढणें - बडविणें   उणें काढणें-पाहणें   ओठाबाहेर काढणें   ओढून काढणें   कड काढणें (कामाची वगैरे)   कापटे-कापटे काढणें   खिचडी काढणें   गोष्ट बगलेंतून काढणें   घोडी काढणें   घोडी काढणें-भरविणें   चौफेर काढणें   तोड काढणें   दगडाची साल काढणें   नीर काढणें   पळ काढणें   पाऊल माघारें घेणें, काढणें   पिन्हा काढणें-पुरविणें-पाडणें   प्रकरण निकालांत काढणें   प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   भरल्या माणसांतून उठविणें-काढणें-घालविणें   रान काढणें   लाज-लाज काढणें   शेत-बनजर-नवें रान काढणें   (पाठ हात इ. चें) धिरडें काढणें-निघणें   अवळा देऊन कोहळा (बेल) काढणें   आगी दुगी पहाणें, काढणें-उकरणें   आवळा देऊन कोहळा काढणें   उंबर्‍याची साल काढणें, उंबर्‍याला माती राहूं न देणें   उघड्या डोळयाने रात्र काढणें   उच्छाद काढणें   उट्टे काढणें-उगवणें   कडळ काढणें   कांटा काढणें-फेडणें   केश काढणें   कोरडी खाकरी देणें-काढणें   खडका घेणें-काढणें   गुळें उचलणें-काढणें   घरांतून बाहेर काढणें   चौपायीं काढणें   डोळ्यांतून पाणी काढणें   तिरडी काढणें   तेजाब काढणें   तेल काढणें   तोंड बाहेर काढणें   देवावरची तुळस-फूल-बेल काढणें-उचलणें   नख्या बाहेर काढणें   निकालांत काढणें   पट्टी काढणें   पाण्यावर लोणी काढणें   पायांवर डोकी ठेवून कुरचे काढणें   पिलकूं पाठीमागें लावणें-काढणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   पैशून्य काढणें   पैसे काढणें   पोटाचें दुःख काढणें-सोसणें   फडका-फडका काढणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   फोदा-फोदलपट्टी काढणें   बत्तिशी-बत्तिशी काढणें   बूट-बूट काढणें   भीक-भीक काढणें   मूळ-मूळ काढणें-खणणें-झाडाणें-पुसणें-मोडणें-भारणें-निर्मूळ करणें   लाथ मारुन पाणी काढणें   वीत-आपल्यापुरती-भोंवती वीत काढणें   वेड-वेड काढणें-पांधरणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   आगीत तावून काढणें   इरळण काढणें   इराडा काढणें   उकरून काढणें   उखळ काढणें   उपासतान काढणें   कडू पाणी काढणें   करड काढणें   कांट्यानें कांटा काढणें नि पिळानें पीळ काढणें   कांडात काढणें   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   कावड काढणें   गोड बोलणें आणि भोक पाडणें-साल काढणें   घडेस्त्री काढणें   घास काढणें   चौपदरी गळा काढणें   चौर्‍यांयशीचा फेर्‍यांत पडणें, तर हाल काढणें   जिभा काढणें-चाटणें   जुने हिशोब काढणें, नवे तंटे उपस्‍थित करणें   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   डोईवरील पदर काढणें   डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें   अक्षत काढणें-निघणें-फिरविणें   अंग काढणें   अंगाचे चकदे काढणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   अंड - अंड काढणें - बडविणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   अरड - अरड काढणें - घेणें   अवळा देऊन कोहळा (बेल) काढणें   आंख काढणें   आगीत तावून काढणें   आगी दुगी पहाणें, काढणें-उकरणें   आवळा देऊन कोहळा काढणें   इरळण काढणें   इराडा काढणें   उकरून काढणें   उखळ काढणें   उघड्या डोळयाने रात्र काढणें   उच्छाद काढणें   उट्टे काढणें-उगवणें   उणें काढणें-पाहणें   उपजत गुण   उपासतान काढणें   उंबरे फोडून केंबरें काढणें   उंबर्‍याची साल काढणें, उंबर्‍याला माती राहूं न देणें   ओठाबाहेर काढणें   ओढून काढणें   कज्‍जा काढणें   कड काढणें (कामाची वगैरे)   कडू पाणी काढणें   कडळ काढणें   करड काढणें   केश काढणें   कांट्याने कांटा काढणें   कांट्यानें कांटा काढणें   कांट्यानें कांटा काढणें नि पिळानें पीळ काढणें   कांटा काढणें-फेडणें   कांडात काढणें   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   काढा काढणें   कापटे-कापटे काढणें   काम काढणें   कावड काढणें   कोरडी खाकरी देणें-काढणें   खडका घेणें-काढणें   खिचडी काढणें   गंधे काढणें   गुबाल्या काढणें   गुळें उचलणें-काढणें   गळा काढणें   गोट काढणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.