Dictionaries | References

गुण घेणें

१. एखाद्याच्या चांगल्‍या गुणांचे अनुकरण करणें
चांगल्‍याच्या सहवासाने सद्‌गुणी बनणें. २. गुण आठवणें.

Related Words

गुण घेणें   घटकेचा गुण   उपरवांयां अंबट घेणें   गांडीवर घाव घेणें   गुण घेणें-देणें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   मागें घेणें-फिरणें-सरणें-हटणें   गुण काढणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   मांडीवर घेणें-बसविणें   वार घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   आपल्या पायावर आपणच कुर्‍हाड (गोटा-धोंडा) मारून घेणें   मनगट चावून घेणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   दुखणें घेणें   पिच्छा घेणें पुरविणें-धरणें   सोन्याचा गुण सवागीला   खरपूस समाचार घेणें   मरगळ-मरग(क) ळ घेणें-मारणें   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   नांव न घेणें   रान घेणें   ती गुण   घण घेणें   पंगतीस घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.