Dictionaries | References

गुण दाखविणें

खरा स्‍वभाव दाखविणें
खरे स्‍वरूप बाहेर येणें.

Related Words

गुण दाखविणें   बडगा-बडगा दाखविणें   हात दाखविणें-दावणें   सहा गुण   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   बाऊ दाखविणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   (अंगचें) पाणी दाखविणें   नाड दाखविणें   गुण उधळणे   गुण काढणें   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   सूर्याचे घोडे दाखविणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   भय दाखविणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   चौदावें रत्‍न दाखविणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   एखाद्याकडे बोट दाखविणें   चुलीजवळ शौर्य दाखविणें   लवडा-लवडा दाखविणें   दाखविणें   हात दाखविणें-दावणें   अंगठा,अंगठा दाखविणें   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   आकार दाखविणें   चौदावें रत्‍न दाखविणें   ढुगण दाखविणें   दांत काढणें, दाखविणें   अंग न दाखविणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   एखाद्याकडे बोट दाखविणें   धाक दाखविणें   पाठ दाखविणें   पुरावा दाखविणें   पेंडीचा खडा देणें-दाखविणें   बाऊ दाखविणें   मांडी दाखविणें   लवडा-लवडा दाखविणें   लाल बावटा-कंदील-दिवा दाखविणें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   अंग दाखविणें   अंबोण - अंबोण दाखविणें   काशीची वाट दाखविणें   चांदोबा दाखविणें   टिवल्‍या बाव्हल्‍या दाखविणें   दैना-दैना भाकणें-दाखविणें-सांगणें   धूप दाखविणें   धोंडापाणी दाखविणें   नाड दाखविणें   पटकी दाखविणें-देणें-लावणें   पाणी दाखविणें   पाताळ दाखविणें-पाताळ   बगल-बगल दाखविणें   बत्तिशी दाखविणें   बयाद-ज-बयाद-ज सांगणें-लावणें-दाखविणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   वळू-वळू दाखविणें   शिकारोखा-शिकारोखा करणें-मिळवणें-दाखविणें-लावणें   सूर्याचीं हरणें पिलें दाखविणें   सूर्याचे घोडे दाखविणें   हिरवी झेंडी दाखविणें   अगोट दाखविणें, साधणें   अहोपुरुषिका दाखविणें   गजदांत दाखविणें   दुसर्‍याचें घर दाखविणें   देहीं देवपण दाखविणें-आणणें-येणें   पाडा दाखविणें   पाय दाखविणें   बाऊ-बाऊ करणें-करुन ठेवणें-सांगणें-दाखविणें   बैल गाईस दाखविणें   मधाचें बोट लावणें-दाखविणें   वांकडें दाखविणें   वांकुल्या-वांकोल्या दाखविणें   शिरातोरा-शिरातुरा लावणें-दाखविणें-मिरवणें   हिंगू or हिंगो दाखविणें   हिंगो दाखविणें   (अंगचें) पाणी दाखविणें   अंगठा,अंगठा दाखविणें   अंगठा दाखविणें   अंग दाखविणें   अंग न दाखविणें   अगोट दाखविणें, साधणें   अंबोण - अंबोण दाखविणें   अहोपुरुषिका दाखविणें   आकार दाखविणें   आपुलकी लावणें-दाखविणें-माजविणें   उपजत गुण   एखाद्याकडे बोट दाखविणें   काशीची वाट दाखविणें   खरा स्‍वभाव दाखविणें   गजदांत दाखविणें   घटकेचा गुण   चुलीजवळ शौर्य दाखविणें   चांदोबा दाखविणें   चौदावें रत्‍न दाखविणें   जानव्याची ब्रह्मगांठ दाखविणें   टिवल्‍या बाव्हल्‍या दाखविणें   ढुगण दाखविणें   दैना-दैना भाकणें-दाखविणें-सांगणें   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   दुसर्‍याचे घर दाखविणें   दुसर्‍याचें घर दाखविणें   देहीं देवपण दाखविणें-आणणें-येणें   दाखविणें   दांत काढणें, दाखविणें   धत्तुरा देणें-दाखविणें   धूप दाखविणें   धाक दाखविणें   धारजिण गुण   धोंडापाणी दाखविणें   नरकाची वाट दाखविणें   नाड दाखविणें   पटकी दाखविणें-देणें-लावणें   पेंडीचा खडा देणें-दाखविणें   प्रजापति दाखविणें   पराक्रम करणें-दाखविणें   पुरावा दाखविणें   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   पाठ दाखविणें   पाडा दाखविणें   पाणी दाखविणें   पाताळ दाखविणें-पाताळ   पाय दाखविणें   बगल-बगल दाखविणें   बडगा-बडगा दाखविणें   बत्तिशी दाखविणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.