Dictionaries | References

गुण पडचो जाल्‍यार भाजये पानान पडता

(गो.) रोग्‍याला गुण यायचा असला तर तो भाजीच्या पानाने सुद्धां येतो. नशीब असेल तर क्षुद्र वस्‍तूसुद्धां तारक ठरते.

Related Words

गुण पडचो जाल्‍यार भाजये पानान पडता   सहा गुण   नऊ गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   पडता पाया   गुण काढणें   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   गुण गेला पण वाण राहिला   घडत्यास पडता   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   एकच फोड दुखता, सगले आंगाक फोड जाल्यार खंय दुखता?   गुण दाखविणें   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   अल्पायुष्याक आणि रांडेक गांठ पडता   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   ढबळ्याजवळ बांधला पोवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला   उपजत गुण   गळ्यांतु आसल्‍यारि व्होंटींतु पडता   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   मळपारि थुंकिले माथ्यारि (तोंडारि) पडता   रस्ता-रस्तो चुकून गेल्यार दुबारि चमकवुंचें पडता   रोस-रोस पुनपोळी एक जाता, दोणो वार्‍यार पडता   वेळेचा गुण   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.