Dictionaries | References

गुण शिकविणें

मारून ठोकून शाहणा करणें. गुण काढणें पहा.

Related Words

गुण शिकविणें   गुण   षड् गुण   घटकेचा गुण   सहा गुण   गुण शिकविणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   धारजिण गुण   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण करणें   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   उलटें शहाणपण (शिकविणें)   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   कांहीं गुण सोन्याचा, कांहीं गुण सोनाराचा   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   शिकविणें   गुण गेला पण वाण राहिला   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   शिकविणें   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.