Dictionaries | References

गुण सोडणें

विसरणें
सन्मार्ग सोडून वाईट मार्गास लागणें.

Related Words

गुण सोडणें   पाठ सोडणें   ठाण सोडणें   ठाव सोडणें   नांव सोडणें-टाकणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   जीव सोडणें   उदक सोडणें-देणें   गुण उधळणे   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   प्रकृतीनें ताळ सोडणें-टाकणें   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   (आईवर) नाडा सोडणें   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   पुडी सोडणें   भक्ष्य-भक्ष्यस्थानीं टाकणें-सोडणें उतरणें   रान बदलणें-सोडणें-पारखें होणें   तिलांजलि देणें सोडणें-सोडून देणें   काळजानें ठाव सोडणें   पीक सोडणें   सैल दोरी देणें सोडणें   पाणी सोडणें   जीव सोडणें   पाठ सोडणें   पाणी देणें, सोडणें   प्रकृतीनें ताळ सोडणें-टाकणें   जीभ मोकळी सोडणें   अन्नपाणी सोडणें   आसन सोडणें   जमीन सोडणें   ठाण सोडणें   (आईवर) नाडा सोडणें   (गांडींत) पाणी सोडणें   आव सोडणें   उदक सोडणें-देणें   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   कमर सोडणें   गंगेतील पाणी गंगेत सोडणें   ठाव सोडणें   तोंडाचा पट्टा सोडणें   दुमाला सोडणें   नांव सोडणें-टाकणें   पायरी टाकणें-सोडणें   पुडी सोडणें   फुसकुली-फुसकुली सोडणें   भक्ष्य-भक्ष्यस्थानीं टाकणें-सोडणें उतरणें   भाव सोडणें   रान बदलणें-सोडणें-पारखें होणें   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अधिकार - अधिकाराचें उदक सोडणें   काळजानें ठाव सोडणें   क्रिया टाकणें-सांडणें-सोडणें-विसरणें   ताळ सोडणें   नांगर उचलणें-टाकणें-सोडणें   पिच्छा सोडणें   पीक सोडणें   पुण्याईचें पाणी सोडणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   प्राण सोडणें   या कानानें ऐकणें व त्‍या कानानें सोडणें   वायू सोडणें-मोकळा करणें   वारा मोकळा करणें-सोडणें   वोढा सोडणें   सैल दोरी देणें सोडणें   अर्ध्या आडांत सोडणें   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   गांठोडे सुटणें-सोडणें   गुळणा सोडणें   टपकाळ दाणा सोडणें   तिलांजलि देणें सोडणें-सोडून देणें   धर्मावर सोमवार सोडणें   धारकशी धरणें-टाकणें-लावणे सोडणें   नांवग्रहण टाकणें-सोडणें   पखाल सोडणें   पान्हा चोरणे-घालणें-धरणें-पळविणें-न सोडणें   बरकत-बरकत सोडणें   मर्यादा मोडणें-सोडणें   मर्यादा सोडणें   राजा-राजाप्रधान सोडणें   शपथ सोडणें   समीकरण सोडणें-सोडविणें   सरळ-सरळ सोडणें   सुपारी सोडणें   सैल-सैल सोडणें   सोंवळें सोडणें   सोडणें-सोडवून ठेवणें   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   हात सैल सोडणें   हातचें सोडणें   हातपाय सोडणें   हाय सोडणें-देणें-घालणें   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अधिकार - अधिकाराचें उदक सोडणें   अन्नपाणी सोडणें   अर्ध्या आडांत सोडणें   (आईवर) नाडा सोडणें   आव सोडणें   आसन सोडणें   उदक सोडणें-देणें   उपजत गुण   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   कमर सोडणें   क्रिया टाकणें-सांडणें-सोडणें-विसरणें   काळजानें ठाव सोडणें   गंगेतील पाणी गंगेत सोडणें   गुळणा सोडणें   गांठोडे सुटणें-सोडणें   (गांडींत) पाणी सोडणें   घटकेचा गुण   चित्तानें-मनानें ठाव सांडणें-सोडणें   जमीन सोडणें   जीभ मोकळी सोडणें   जीव सोडणें   टपकाळ दाणा सोडणें   ठाण सोडणें   ठाव सोडणें   ताळ सोडणें   तिलांजलि देणें सोडणें-सोडून देणें   तोंडाचा पट्टा सोडणें   दुमाला सोडणें   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धर्मावर सोमवार सोडणें   धारकशी धरणें-टाकणें-लावणे सोडणें   धारजिण गुण   नांगर उचलणें-टाकणें-सोडणें   नांवग्रहण टाकणें-सोडणें   नांव सोडणें-टाकणें   पखाल सोडणें   पुडी सोडणें   पुण्याईचें पाणी सोडणें   प्रकृतीनें ताळ सोडणें-टाकणें   पुराण-पुराण काढणें-चालविणें-मांडणें-लावणें-सोडणें   प्राण सोडणें   पागोळ्या सोडणें   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   पाठ सोडणें   पाणी देणें, सोडणें   पाणी सोडणें   पान्हा चोरणे-घालणें-धरणें-पळविणें-न सोडणें   पायरी टाकणें-सोडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.