Dictionaries | References

गुण हे वयावर नसतात

मनुष्‍य वयाने वाढला म्‍हणजे त्‍याच्या अंगचे गुण वाढतात असे नाही. गुण हे स्‍वभावजात असतात. तु०-शहाणपण दाढीवर, वयावर नसते.

Related Words

गुण हे वयावर नसतात   सहा गुण   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   गुण उधळणे   गुण शिकविणें   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   गुण काढणें   गुण घेणें   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   वाघास मारता हात आणि पाळता हात, हे दोन्ही सारखेच   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   सगळीं बोटां सारखीं नसतात   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   पांची बोटें सारखीं नसतात   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   चुगली करणें हे अंधारात मारण्यासारखे आहे   पतिव्रतेला नातीं नसतात   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   गुण गेला पण वाण राहिला   जार, जामात, भगिनीसुत, हे उपकार नाहीं आठवत   जीवन हें ईश्र्वरी देणें, मरण हे घेणें   शिव शिव ! हे प्राणनाथ!   अधिकार व अहंकार हे एकमेकांपासून फारसे दूर नसतात   उपजत गुण   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   नायकिणे३ए-कसबिणींच्या कांहीं खाणी नसतात   पत्रास _   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेळेचा गुण   वांझेला प्रसुतीच्या वेदना माहीत नसतात   षड् गुण   सगळीं बोटां सारखीं नसतात   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.