Dictionaries | References

गुप्त मन, उ तम वाचा धरी, तो सुखें देशपलाटन करी


जो आपले विचार मनात ठेवतो, भाबड्यासारखे वाटेल तेथे बोलून टाकीत नाही
तसेच जो नेहमी वाचेने बोलावयाचे ते चांगलेच बोलतो, अपशब्‍द सहसा तोंडावाटे बाहेर काढीत नाही, तो सर्व देशभर हिंडला तरी त्‍याला कोठे त्रास होत नाही. याकरितां बडबड करूं नये व नेहमी चांगले बोलत जावे.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   मन-मन उठणें-उडणें   मन पळोन धन   आटखोर आठकरी, आवडता मार्ग धरी   टका करी कामकाज   तो   मन विटणें   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   माझें मन नित्य राजी, खातें भाकर भाजी   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   मन पादशाही पण दैव गांडू   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   मन मोठें करणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   U (उ)   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कपडा पेने जग भुलता, खाना खाये मन खुलता   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   चारी सुना गरवार करी   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मन जाणावें बोलानें, झाड जाणावें फुलानें   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   उद्योग इष्काचा वैरी, तो इच्छेचे विरूद्ध करी   ऐश्र्वर्य आल्यावरी, मनीं लीनता धरी   गुप्त   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   दोहोंतर्फे जो विचार न करी, तो एकाचें वाईट करी   धाक नाहीं शरीरीं, हवें तैसें करी   मन नाहीं थिरी, उगीच तीर्थ करी   मन नाहीं स्थिरी, बहु तीर्थ करी   राजाच्या कारभारीं, वर्ण भेद मस्ती करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP