Dictionaries | References

गुरु उभ्यानें मुतूं लागले की शिष्यमंडळ (लिंग) धरुन मुततात


पुढार्‍यानें एखादी मूर्खपणाची गोष्ट केली कीं त्याचे अनुयायी त्याच्याहि पुढें जातात.

Related Words

कालनिर्णयकोश IV. - सप्तर्षियुग की कल्पना   हरि मारील पण गुरु तारील   हात धरुन काढून लावणें   हटाऊ-हटाऊ गुरु आणि शिटाऊ चेला   अशी कर काट की त्यांत बने तुझा थाट   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   उभ्यानें or फेर घेऊन मुतणें   जीव की प्राण   पाय धरुन ओढणें   मुतणें-उभ्यानें-फेर धरुन मुतणें   आप्पा सवाशेर, लिंग अडीच शेर (धडाभर)   हात धरुन जाणें   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   उभ्यानें यावें, ओणव्यानें जावें   जसा गुरु, तसा चेला   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   केतकीचें पानबाई की की   ‘ हीच की हिची आवय ’म्हळ्ळेले गादि   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   भले भले भागले आणि देवपूजेला लागले   यत्नें आस्था धरुन, रिती घेई प्रपादून   घर लागले जळूं, विहीर लागला खणूं   धैर्य धरुन श्रम घेती, ते पर्वतादीक उलटती   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   लेजे दान की दीजे प्राण   आपघर की बापघर   हाकाहाक or की   जीवु गोडु की गोड गोड   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   भडभुंजा-भडभुंजे की लडकी और केसरका टिकला   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   आईचें दूध की गायीचें दूध   कोण कोणाचा गुरु, कोणकोणाचा चेला   खाटक-की-खाटीक   घातक or की   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   सुरु खुरु-सुरु खुरु आणि नकटयाचा गुरु   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   घातक or की   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP