Dictionaries | References

गुरु II.

See also:  गुरु III.
n.  (सो. पुरुरवस). भागवत मतानुसार संस्कृतिपुत्र । मत्स्य में इसे गुरुधि, विष्णु में रुचिरधि तथा वायु में गुरूवीर्य कहा गया है । गुरूवीत तथा गौरवीति यही रहा होगा । अंगिराकुल का गोत्रकार भी यही होगा (सांकृति देखिये) ।

Related Words

type I and II probabilities   गुरु   धन्वन्तरि II.   देवक II.   गोकर्ण II.   वडवा II.   कालानल II.   ŚIKHAṆḌINĪ (II)   श्र्वेतकेतु (औद्दालकि आरुणेय) II.   VIMALA II   शौंग II.   UPAMANYU II   जामदग्न्य II.   VIŚĀLĀ II   भोज्या II.   NIRṚTI II   PURŪRAVAS II   SIṀHASENA II   DRUHYU II   सुमित्र II.   सुह्य II.   विनायक II.   ŚALABHA II   DEVAŚARMĀ II   UṢAṄGU II   VĀRUṆĪ II   कृतवर्मन् II.   DRUMASENA II   YUGANDHARA II   DHṚTIMĀN II   सुनय II.   चक्रवर्तिन् II.   विपाप्मन् II.   पुंडरीका II.   पुलक II.   मेकल II.   विघ्न II.   वाटधान II.   सृष्टि II.   सुवर्चस् II.   ARUṆĀ II   AITAREYA II   वैखानस II.   सुक्षत्र II.   रवि II.   वीरिणी II.   VṚṢASENA II   अहीन II.   कण्व II.   लौहित्य II.   अंधळा गुरु बहिरा चेला   कवीस गुरु आहे पण उपज अंगस्‍वभाव   काम कामाचा गुरु   कोण कोणाचा गुरु, कोणकोणाचा चेला   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   कोणी नाही कुणाचा गुरु, कोणी नाही कोणाचा चेला (आणि भलताच धमकावी त्‍याला)   गुरु   गुरु III.   गुरु उभ्यानें मुतूं लागले की शिष्यमंडळ (लिंग) धरुन मुततात   गुरु गुरु विद्या, शिर शिर (सरसर) अक्‍कल   गुरुगेलि विद्या गुरु मात्‍यारि आइलि   गुरु लोभी चेला लालची   जसा गुरु, तसा चेला   जो जो जयाचा घेतला गुण, तो तो म्‍यां गुरु केला जाण   तूं कर वटवट-कटकट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   देख्या गुरु, कां शेक्या गुरु   परात्पर गुरु   पानी पानी छानकर, गुरु करना पछानकर   मेला गुरु उन्हाळयांतः बडवी उरु पावसाळयांत   यथा गुरु, तथा शिष्य   शिष्य-शिष्य पडला, गुरु अडला   सुरु खुरु-सुरु खुरु आणि नकटयाचा गुरु   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   हटाऊ-हटाऊ गुरु आणि शिटाऊ चेला   हरि मारील पण गुरु तारील   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP