Dictionaries | References

(गु.) बापाने बाप नहि कहुं तो पडोसीने काको केहवानो?

बापाला बाप म्हणेना तर चुलत्याला काका कोण म्हणतो ?

Related Words

नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   बाप जातो देऊळीं, पोर्‍या जातो राऊळीं   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   जब बाप मरेंगें, तब बेल बटेंगें   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   बाप मरेगे जब (और) बैल बाटेंगे   लढो बाप रोटी पकती है !   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   गायीचा बाप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   एखाद्याचा बाप होणें-बाप लागून राहणें   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आसका बाप, निरासकी मा   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   चूक नव्हे, चुकीचा बाप   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   तो   न रहे आप, तो शूं करे मा ने बाप   नायकिणीच्या पोरास रात्री आई नाहीं, दिवसा बाप नाहीं   पापाचा बाप   बाप   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मार पाहुण्या साप, मी मुलाबाळांचा बाप   राखील तो चाखील   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP