Dictionaries | References

गू जाळणें

१. अंगातील पिशाच्च जाण्यासाठी अंगात येणार्‍यापुढे विष्‍टा जाळतात तो प्रयोग. २. एखाद्याला भयंकर चिडविणारे, अपमानाचे कृत्‍य करणें.

Related Words

जाळणें   माय वेडी, गू फेडी   गू   अत्तराचे दिवे जाळणें   पोट जाळणें   जीव जाळणें-मारणें   उभा जाळणें   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   कावळ्यान गू उष्‍टावपैली   कावळ्यानें गू उष्‍टावप   गू जाळणें   नाट जाळणें-भाजणें   ऊन पाण्यानें घर जाळणें   लंका पेटविणें-जाळणें   ऊन-उन्हान पाण्यानें घर जाळणें   जळता पाय जाळणें   पांघ्रुन जाळणें   पाणी जाळणें   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   गू माणूस   गुवाचा भाऊ पाद, पादाचा भाऊ गू   गू किवचणें-चिवडणें   गू न्हय भट हागलो   माया वेडी, गू फेडी   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   गुरिबान गू खाल्‍यार पोटा खालो, समर्थान खाल्‍यार वखता खालो   पस्त जाळणें   ओले जाळणें   शहाण्याचें तीन ठिकाणीं ! शहाण्याचा गू तीन ठिकाणीं   मांजराचा गू लिंपाचा न छापाचा   गू चिवडणें   पायाचा गू पायीं पुसणें   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   राब जाळणें   नमनांत धडाभर तेल जाळणें   आपले वांगें भाजण्यासाठी दुसर्‍याचें घर जाळणें   मुका खाल्लें, गू झालें   मांजरान् गू लिपयिल्लॅवशेन लिपैना   राजानें गू खाल्ला तर तो औषधाकरितां आणि गरिबानें खाल्ला तर मात्र तो पोटाकरितां   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   आपला गू आपणांस घाणत नाहीं   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   येतला-येतल्या जल्मा सुणें जातलो म्हुण ह्या जल्मा गू खावप आसं व्हयं !   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   गू जाळून धूर करणें   मांजर गू लिपैता   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   मोठया गुणाचा, गू खातो जनाचा   एका गू एक   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   अत्तराचे दिवे जाळणें   आपले वांगें भाजण्यासाठी दुसर्‍याचें घर जाळणें   उभा जाळणें   ऊन-उन्हान पाण्यानें घर जाळणें   ऊन पाण्यानें घर जाळणें   ओले जाळणें   गू   जळता पाय जाळणें   जाळणें   जीव जाळणें-मारणें   नमनांत धडाभर तेल जाळणें   नाट जाळणें-भाजणें   पत्रास _   पस्त जाळणें   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   पांघ्रुन जाळणें   पाणी जाळणें   पोट जाळणें   राब जाळणें   लंका पेटविणें-जाळणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP