Dictionaries | References

गू न्हय भट हागलो

(गो.) गू नव्हे भट हागला. एखादी वाईट गोष्‍ट मोठ्या नांवाने शोभविली तरी तिचा वाईटपणा झाकत नाही. पादला नाही तर वारा सरला.

Related Words

भट पडो   माय वेडी, गू फेडी   गू   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   ब्राम्हण भट, कढी आंबट   कामांत भट पडणें   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   तीर्थ आहे तर भट नाहीं, भट आहे तर तीर्थ नाहीं   कावळ्यानें गू उष्‍टावप   कावळ्यान गू उष्‍टावपैली   गुवाचा भाऊ पाद, पादाचा भाऊ गू   गू माणूस   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   माया वेडी, गू फेडी   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   गुरिबान गू खाल्‍यार पोटा खालो, समर्थान खाल्‍यार वखता खालो   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   तुझ्या कामांत भट पडो!   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   भटास दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   आंबो पणसांत न्हय, दुबळो मनशांत न्हय   कांडल्‍याबगर फोव न्हय, नी मारल्‍याबगर घोव न्हय   भट आहे तर तीथ नाहीं, तीथ आहे तर भट नाहीं   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   पायाचा गू पायीं पुसणें   शेट-शेट पडल्यार भट धांवता भट पडल्यार कोण धांवता?   पैलीं आइल्ले कान बरे, मागीर आइल्ले शिंग बरें न्हय   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   आपला गू आपणांस घाणत नाहीं   एका गू एक   बाजारात गहूं, भट भटणीला ह्मणेः लाटणें पोळपाट धू   देवानिमतान भट खाता   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   मोठया गुणाचा, गू खातो जनाचा   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   मांजर गू लिपैता   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   आषाढीं तट, श्रावणी भट, भादवी कुणबट   गू जाळणें   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   येतला-येतल्या जल्मा सुणें जातलो म्हुण ह्या जल्मा गू खावप आसं व्हयं !   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी-रांडे वरण कां करीनास?   गू जाळून धूर करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   आंबो पणसांत न्हय, दुबळो मनशांत न्हय   उभा रेट नी मुसळ भट   कांडिन म्‍हळ्यार वान न्हय, आसडि म्‍हळ्यार सूप न्हय   कान खाता तें भांगर कानांत घालचें न्हय   गू   न्हय   पत्रास _   पैलीं आइल्ले कान बरे, मागीर आइल्ले शिंग बरें न्हय   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   भट   हालणें-हालतां त्या फातरार उबें रांवचें न्हय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP