Dictionaries | References

गृहस्‍थी खर्च

मिव्यय
बेतबात.

Related Words

खर्च   बुडीत खर्च   आडमाप पैसा खर्च   तीन चव्वल खर्च होणें   निर्वाह खर्च   अस्सीकी आदा, चौरसीका खर्च   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   तीन टक्‍के आदा व त्रेपन टक्‍के खर्च   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   दुराचरणी माने खर्च   आदाय (अ. दा) पाहून खर्च करावा   आदाय थोडा (आद्यापेक्षां) खर्च मोठा, मग लाथांस काय तोटा   पोकळ खर्च   मिळकत-मिळकत तीन टक्के, खर्च झाले सात टक्के   गृहस्‍थी खर्च   देवीं धर्मीं पैसा नाहीं, खर्च झाला अनाठायीं   कृपणास दुप्पट खर्च   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   आळशास दुणें काम आणि कृपणास दुणा खर्च   गृहस्‍थी कावा   खर्च केला नाही कवडीचा, आणि प्रेतावर वाहे पूर रेवडीचा   गृहस्‍थी बाणा-बेत   हात राखून खर्च करणें   इच्छा आवरी, खर्च थोडा करी   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   आजा मेला नातू झाला, खुंटाला खुंट उभा केला (जमा खर्च सारखा झाला)   गृहस्थी   नाजूक खर्च   अंथरुण पाहून पाय पसरावे, आदा पाहून खर्च करावा   इजापत खर्च   अनागोंदी कारभार-खर्च जमाखर्च   आळशास दुण काम, लोभ्‍यास दुणा खर्च   अदा पाहून खर्च करणें   हेंगाडा कुणबी दूणा राबे, धन्याला खर्च फार लागे   कोकणात नारळ फुकट मिळतात (परंतु खर्च फार)   चिल्लर खर्च   बाष्कळ जमा व पुष्कळ खर्च   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP