Dictionaries | References

(गोष्टीची, बोलण्याची) मूस फूटणें

एखादी गुप्त गोष्ट फुटणें
तिचा बभ्रा होणें, लोकांत पसरणें. ‘ ऐसा मनसबा जालाची मूस फुटली आहे. ’ -पेद ६.१४९.

Related Words

मूस   (गोष्टीची, बोलण्याची) मूस फूटणें   खोटे बोलण्याची आदत, जन्मभर नाहीं जात   मूस-मूस उतरणें-ओतणें-काढणें बनणें   बोलण्याची सीमा होणें   मूस धरणें   कापूस जोक्ता थी मूस उपाशीं   मूस मारुन निजणें   मूस-मूस मारप   पारा फूटणें   न्यायाधिशाला काळाची अपेक्षा नसते, गोष्टीची असते   ऐकीव गोष्टीची कहाणी, खरी मानिली कोणी   गोष्‍टीची धड नि कामाची रड   बोलण्याची बढाई, तोंडावर चिलटांची लढाई   मूस उतरणें- ओतणें -काढणें -बनणें   करणी न धरणी, आणि बोलण्याची सुरणी   बोलण्याची भरभर, खालीं छपर वर घर   खाण्याची मटमट, बोलण्याची वटवट   बोलण्याची ठसक, कोंबडीवर मसक   बोलण्याची टकळी, खालीं गांड मोकळी   बोलण्याची रेलचेल, खालीं घांटा वर तेल   गोडा वाद्यारि मूस चढ   (गोष्टीची, बोलण्याची) मूस फूटणें   पारा फूटणें   मूस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP