Dictionaries | References

गो (आंगिरस)


n.  एक सामद्रष्टा [पं. ब्रा. १६.७.७];[ ला. श्रौ. ६.११.३]

Related Words

गो   हविष्मत् (आंगिरस)   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   संवर्त आंगिरस   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   हविष्कृत् (आंगिरस)   आंगिरस   हिरण्यस्तूप (आंगिरस)   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   गो VI.   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   बायलबोलो (गो.)   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   गो III.   बृहन्मति (आंगिरस)   भिक्षु (आंगिरस)   प्रचेतस् (आंगिरस)   संवनन (आंगिरस)   आंगिरस IV.   आंगिरस III.   विंदु (आंगिरस)   घोर आंगिरस III.   ध्रुव (आंगिरस)   कल्याण (आंगिरस)   पुरुमेध (आंगिरस)   धरुण (आंगिरस)   सुधन्वन् (आंगिरस)   पुरुमीह्‌ळ (आंगिरस)   उत्तान (आंगिरस)   सुकक्ष (आंगिरस)   वसुरोचिस् (आंगिरस)   आंगिरस II.   सुधन्वन् (आंगिरस) II.   अयास्य (आंगिरस)   तिर्यञ्च (आंगिरस)   युक्त्ताश्व (आंगिरस)   बृहत्सामन (आंगिरस)   व्यश्व (आंगिरस)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP