Dictionaries | References

गो II.

See also:  गो III. , गो IV. , गो V. , गो VI. , गो VII.
Source: चारित्र कोष | Hindi | 
n.  (सो. पूरु.) ब्रह्मदत्त राजा की भार्या तथा देवल ऋषि की कन्या । इसे सरस्वती अथवा सन्नति भी कहते है ।

Related Words

गो   type I and II probabilities   ŚIKHAṆḌINĪ (II)   धन्वन्तरि II.   DRUHYU II   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   PURŪRAVAS II   SIṀHASENA II   अहीन II.   कण्व II.   श्र्वेतकेतु (औद्दालकि आरुणेय) II.   VIMALA II   भोज्या II.   NIRṚTI II   देवक II.   गोकर्ण II.   वडवा II.   कालानल II.   शौंग II.   UPAMANYU II   जामदग्न्य II.   VIŚĀLĀ II   सुमित्र II.   सुह्य II.   विनायक II.   ŚALABHA II   DEVAŚARMĀ II   UṢAṄGU II   VĀRUṆĪ II   कृतवर्मन् II.   DRUMASENA II   YUGANDHARA II   DHṚTIMĀN II   सुनय II.   चक्रवर्तिन् II.   विपाप्मन् II.   पुंडरीका II.   पुलक II.   मेकल II.   विघ्न II.   वाटधान II.   सृष्टि II.   सुवर्चस् II.   ARUṆĀ II   AITAREYA II   वैखानस II.   सुक्षत्र II.   रवि II.   वीरिणी II.   अगे-गो   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   आळाबंदा (गो .)   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   गो   गो III.   गो IV.   गो V.   गो VI.   गो VII.   गो (आंगिरस)   बायलबोलो (गो.)   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP