Dictionaries | References

(गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते

उंदीर तो केवढे शेण घालणार व त्याच्या गोवर्‍या त्या काय होणार. अल्प वस्तू पाहून महत्कार्य घडण्याची आशा व्यर्थ होय. मुंगळा गुळाची ढेप काय आणणार हे त्याची कमरच सांगते. अंधळ्याची धांव कुडावेरीं.

Related Words

(गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   उंदीर बडयतां शेंपडी, घर रिकामें   हॅ बिळा माल्ला खिळा, उंदीर चल्लॉ दुसर्‍या बिळा   हतणी or नी   हमेणी or नी   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   उंदीर सापळ्यांत पडे, लक्ष त्याचे मृत्यूकडे   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   आधी असलेला इट, मागीर झालो वेय. मागीर किते?   उंदीर भाजुंक मीठ ना   घाटार घोडे नी गोव्यांत व्होडे   बोकडेची नी मारेकर्‍याची दोस्तीशी   रेडेपाडे झगडतात नी झाडांपेडांर काळ   मडकई-मडकैक आखाडे नी कुंडईक बखेडे   पिशा आनी किते शिंगां असतात   उंदीर श्र्वास घेती, पळूनियां जाती   मांजर करी एकादशी, उंदीर मारून भरी कुशी   उंदीर नाहीं मावत बिळांत आणि शेपटाशीं बोरकाट्या   मांजराला उंदीर साक्ष   लग्नय ना नी फोंतूय ना   जिभलेन केले नी फाटलेचेर आयले   गो III.   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   डोंगर कोरला, उंदीर काढला   पेंगतें मांजर उंदीर घरीत नाहीं   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   गो VII.   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   भाविणीच्या माथ्यांत खोवली कळी, नी भावीण नाचते सगळी माळी   रेतदाणी or नी   मुकें जेवावें नी मनीं समजावें   वांगड-वांगड केलों नी धगड झालों   नवरा बायकोंचे भांडण नी मिटवला आं   बेईमान-नी   कफणी-नी   फाल्गुना or नी   बोहिणी-नी   भरती नंतर सुकती नी सुकती नंतर भरती   डिगदाणी or नी   सोंगसंपादणी-नी   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   पेठचलन or नी   न खादी नार नी पायलीचा आहार   टाकलें पटकूर, नी निजलें बटकूर   हमिणी-नी   एकाच लेंडाचे तुकडे, एक परमाळतलो नी एक घाणतलो   लेखणी-नी-ण   आपण मेले आणि (नी) जग बुडाले   अंजन or नी   अंजन-नी   अत्तरदाणी or नी   अत्तरदाणी-नी   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   आधी असलेला इट, मागीर झालो वेय. मागीर किते?   आवैन बापायन दिल्ली भरलेल्या गोठ्याक, पुण कपाल फुटक्याक कोण किते करतलो   इराणी or नी   एकवचन-नी   कफणी-नी   कानोकान-नी   कामिना-नी   खुतणी or नी   गुडधान or नी   गैरचलन or नी   गोंददाणी or नी   छावणी-नी   डिंकदाणी or नी   देवान दिल्लें ते मनशाकड किते   धुणी-नी   पिशा आनी किते शिंगां असतात   फाल्गुना or नी   बेईमान-नी   बैंगणी or नी   बैंगणी-नी   बोहिणी-नी   मात्रागमन-नी   रेतदाणी or नी   रेतदाणी-नी   वैराणी or नी   वैला-वैले देव कोपले जाल्यार सकले देव किते करतले?   वालदाणी or नी   शिंदळवान or नी   सोंगसंपादणी-नी   हतणी or नी   हमेणी or नी   हमिणी or नी   हमिणी-नी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP