Dictionaries | References

(गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप

पांखरू उडत असतां त्याची पिसे मोजणें किती अवघड काम आहे? पण हे जो करतो तो किती चाणाक्ष व हुशार असला पाहिजे! फार हुषार, चलाख मनुष्य
पाताळयंत्री मनुष्य
अतिशय चाणाक्ष व एखादी गोष्ट अत्यंत जलद घडवून आणणारा.

Related Words

(गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   गो   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   पळत्या चोराचीं शेटां   आळाबंदा (गो .)   उडत्या पांखराची पिसें (पराशेटे) मोजणारा   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   भिकार्‍याच्या पोराक शेटां बहू   मोजप   उडत्या पांखराचें मेज करणारा   उडत्या पाखराची पिलें, सार्‍या दिशेला धांवली   उडत्या पाखराचीं पिसें मोजणारा   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   गो III.   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   बायलबोलो (गो.)   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गो VI.   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो (आंगिरस)   गो II.   गो॥   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   गो IV.   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   पळत्या चोराचीं शेटां   मोजप   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP