Dictionaries | References

(गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक


उंदरांचे पिलू जर लोखंडाच्या कांबीशी खेळू लागले तर त्याचे दांत पडतील. यावरून मनुष्याने आपली ताकद पाहून कारभार करावा
भलत्याच आपल्या अवाक्याच्या बाहेरच्या गोष्टीस हात घालू नये. इसापनीतीतील उंदीर आणि कानस यांची गोष्ट.

Related Words

खेळ   गोळणबराचो खेळ   खेळ करणें-मांडणें   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   नोकराचा खेळ   फळयांचा खेळ   राधेचा खेळ   म्हातारे पोराक पोपुर्णेंच फेस्त कोणे सांगला?   वागा पोराक दुदानें पोसल्यार मूळचो स्वभाव सोडना   दुदाक आइल्याक म्हशीचें मोल कित्याक?   नागौन व्हरतरीच आडांबो घालो म्हण कित्याक उपकरता?   तुमचा खेळ होतो पण आमचा जीव जातो   चेडिये पोराक दीसा बापइ ना, राति आवइ ना   नाखटा कामा कुराड्‌(कित्याक)   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   वेळार वेळ, शिगम्यार खेळ   जिवावरचा लाग-पाळी-गोष्‍ट-प्रसंग-खेळ-काम   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   दाय असोन हात कित्याक लासतां   आंकल्यांकारांनी पातक केल्यास कुमठेकारांक दंड कित्याक?   उंदराक लोखंडा व्यारु इत्याक   कित्याक   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   छापापाणी खेळ or छापोपाणी खेळ   खेळ मांडणें-लावणें   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   भिकार्‍याच्या पोराक शेटां बहू   निर्बळी खेळ-डाव-प्रकार   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   उंदराचा जीव जातो मांजराचा खेळ होतो   सांगून सवरुन प्राण जावा, आणि उघडया डोळयांनीं खेळ पाहावा   मुठीचा खेळ   काय प्रभो माया तुझी, काय तुझा खेळ, चिचुंद्रीच्या डोक्‍याला चमेलीचे तेल   प्रेभद्वेष वासनेचे, खेळ करती जगाचे   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   लाकडी खेळ   अटीचा खेळ   नजरचा खेळ   बायलबोलो (गो.)   पैशांचा-चे खेळ   गो III.   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   दैवाचा खेळ   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   साखरपेंढ्यांचा खेळ   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   खेळ   दैवावरचा खेळ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP