Dictionaries | References

(गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप

अतिकंजुष मनुष्य
दुसर्‍याच्या मुळीच उपयोगी न पडणारा मनुष्य. हातची शितें पडून फुकट जातील म्हणून उष्ट्या हातानें कावळसुद्धां न हाकणारा. तु०-कापल्या करंगळीवर मुतायचा देखील नाही.

Related Words

गो   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   उष्ट्या फोंडावेलिं सूणिं   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   उष्ट्या हातान कावळो आमडिना   शेटी हातान् कान तोपिल्ला बरी   उष्ट्या पत्रावळिशी लोळता, गावुं भरि बिरुता   उष्ट्या फोंडावेल्या पत्रावळीक सूणिं झगडताति   उष्ट्या हातानें कावळा हाकणार नाहीं   धा जाणांनीं कावळो खावन, खायनशिल्ल्याक जातीभायर घालो खैं   दुधान नाणयलो म्हण्टा कावळो धवो जाता?   भीक शीताक कावळो हांगलो   धा जाणांनी कावळो खावन, खायनाशिल्ल्याक जातीभायर घालो खैं   आळाबंदा (गो .)   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   दिसा कावळो देखल्यार भियेणी बायल रातची न्हंय पेवन वेता   पांख उडलो म्हळ्यार कावळो उडलो   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   उष्‍ट्या हातानें कावळा हांकणार नाही   उष्ट्या हातानें मारला नाहीं कावळा, मग कां जावें देवळा   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   बायलबोलो (गो.)   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो॥   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP