Dictionaries | References

(गो.) करणें थोडे उलवणें चड

(गो.) प्रत्‍यक्ष हातानें काम थोडेच करावयाचे पण तोंडानें गप्पा मात्र फार मारावयाच्या
कृति थोडी पण बडबड फार करणार्‍या मनुष्‍याबद्दल योजतात. निवळ तोंडपाटिलकी करणें
हातानें फारसे न घडणें
उगाच प्रौढी मारून प्रत्‍यक्ष फारसे न करणें. -आजोच २०४.

Related Words

फरक-फरक करणें   उभा करणें   हातापायांची गठडी करणें-बांधणें   वळतें करणें   स्वतः-स्वतःची स्वतः पूजा करणें   वखवख-वखवख करणें   आर्ये करणें   मखलाशी-मखलाशी करणें   चांदी करणें   सार-सार करणें   निकर करणें   पदरमोड करणें   अवगणना - अवगणना करणें   पैंबदी करणें   नवा जुना करणें   खाऊन खाऊन गोबर करणें   घरीं करणें   जोडीपेक्षांहि मोडि चड   सात पांच करणें   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सासर-सासर माहेर करणें   ध्वनी करणें-लावणें   बाजार करणें   बरबाद-बरबाद करणें   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शिक्का-शिक्का मोर्तब करणें   हुरुरु-हुरुरु करणें   तृणाची शेज करणें   फलटणी पारायण करणें   कमरबस्‍ती करणें   तेंडल्‍याक बियो चड, मोटव्यांक बुद चड   देखली बुधी करणें   घराचे घरकुल करणें   मांडीचे उसे करणें   मूठ दाबणें-चेपणें-गार करणें-भरणें   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   बडे लोकांचें मागणें, गरिबांस संकुचित करणें   लवणभंजन करणें   आपलें नाक कापून दुसर्‍यास अपशकून-अवलक्षण करणें   गट करणें   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   चड   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   खितखित करणें   दोन जिवांचा निवाडा करणें   निंबलोण करणें   स्वारी-स्वारी करणें   हालवून खुंटा बळकट करणें   ठयां करणें   आद्दळले कडेचि (बोट) आद्दळचें चड   आंब्या झाडाक फात्तर माव्हचे चड   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   कुंडो खातल्‍याक वयार चड   करणि परस किचमणा चड   करतलो चड उलयना, उलयतलो चड करना   कुशिल्‍या कापडाक चिरो चड   खोट्या नाण्याक झगझग चड   चड   चड-कन-कर-दिनी-दिशी   चड खाता ताका चड आशा   चड खाल्‍यार हागता, थोडे खाल्‍यार भागता   चड न्हाल्‍याक चिखोल चड   चड बुदवंता फात्रां शीत, चड शाण्याक फातरांचें शित   चड वजिणी जातऽकीर बांयूटी फोज्‍येत   चड शिरीं ताका चडकिरी   चार पायां घॉडॉ चुक्‍ता, दोन पायां मनीस चुक्‍त्‍या चड?   जगांत मेलेले लोक फार, जीवंत असे थोडे   जोडीपेक्षांहि मोडि चड   तेंडल्‍याक बियो चड, मोटव्यांक बुद चड   तुसवां तुलो उजो दुसदुसचो चड   दुडु, दुहु आशिल्याक सोयरे चड   दोंदील घोडे, चालती थोडे   न्हांवचें चड जावचे, जेंवचें चड जाव नये   निदेपेक्षां मांद्रे संभ्रम चड   पितळे कान्नाक आयकता चड   पोलॅ पण्साक्‌ पांख चड   बापुय मेल्या वर्सा ओत चड, आवै मेल्या वर्सा भूक चड   रात्रि थोडी, वेस चड   स्नान करुन षुण्य घडे तर पाण्यांत बेडूक काय थोडे   समुद्रांत बुडून मेलेल्यांकाई खोर्‍यांत बुडून मेलेले चड   सांगका थोडें, करका चड   होड रुकाक वारें लागचें चड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP