Dictionaries | References

(गो.) कानां भिडॅल घाल


[भिंडेल=कोकमतेल] कानांत तेल घातल्‍यावर कानाचे दडे बसतात, ऐकूं येत नाही यावरून कानावर हात ठेवणें
पूर्ण दुर्लक्ष करणें.

Related Words

गो   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   तुका ना माका, घाल सुण्यास   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   घाल गे रांडे ! भीक   आळाबंदा (गो .)   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   उधळ माधळ घाल गोंधळ   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   धड तुला न मला, घाल कुत्र्याला   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   चाल बैला चाल, हरळीवर माती घाल   घाल   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   गो II.   गो॥   अघळपघळ अन् घाल गोंधळ   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   बायलबोलो (गो.)   एका कानाजवळ पगडी घाल पण चालीनें चाल   घे सुरी घाल उरी   गो III.   धर्माची डाळ, म्हणे पाखडून घाल   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   घाल मीठ, कर नीट   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   भाल-सुवर्णाची भाल, करडांत घाल   गो (आंगिरस)   गो VI.   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   सुवर्णाची माळ, करंडांत घाल   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP