Dictionaries | References

(गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार

कुंभार हा साधारणतः वागणूकीत अव्यस्‍थित असतो. ही केवळ यमक साधून म्‍हण केलेली आहे.

Related Words

गो   कुंभार   नाय   सुमार   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   कुंभार, नाहीं सुमार   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   नाय निर्गुड माका आणि सर्व औषधाचा काका   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   खोट्याक प्राण नाय, नि सत्‍याक मरण नाय   होकलेक कोण वाखाण‍तलो होकलेची आवय नाय झाल्यावर !   नाय, निरगूड, माका. ह्या तिहींचा घेइजे फांका आणि उडजाइजे पडलंका   आळाबंदा (गो .)   कुंभार कुंभारणीचें भांडण, गाढवाचें कांडण   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी-लोणारी-कुंभार कां भीक मागते   सून नाय ती सासू बरी, आनी सासू नाय ती सून बरी   पोटीं नाय पाठीं नी लागली घराला कांटी   अगा अगा देसाया, काष्टी नाय नेसाया   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   देय घेय ती गोमटी, नाय ती हिमटी   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   बाप तसा बेटा, कुंभार तसा लोटा   कुंभार तसा लोटा आणि बाप तसा बेटा   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   बायलबोलो (गो.)   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो॥   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP