Dictionaries | References

(गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु

एखाद्याच्या नशीबी ऐश्र्वर्य भोगावयाचे नसले म्‍हणजे त्‍यास भिकारचाळे सुचतात व चालून आलेल्‍या भाग्‍याचाहि उपभोग घेतां येत नाही.

Related Words

हंसुन गोड (साजरें) करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   कडु खावुनु गोड खांवका   बाबा पुता करणें   आवडत्याक मसण गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   वरलीं जड, सोयरीक गोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   मायची भईण मावशी, वायटा बर्‍याक् पावशी, पायची भईण काका, कित्याक्च माका नका   जीवु गोडु की गोड गोड   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   दिवाळेचे दिवे रे पुता   हात गोड नाहीं, हाट गोड   आईचा हात, शिळा गोड भात   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   ओटी जड, पाहुणा गोड   गूळ घातला तितका गोड   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   तुका ना माका, घाल सुण्यास   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   नाना पुता करणें   वाटींत उटणें, लावीत सुटणें   रात माका पेट   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   वाटींत सांडलें काय आणि ताटांत सांडलें काय, एकच   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   गोड गळा   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP