Dictionaries | References

(गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु

एखाद्याच्या नशीबी ऐश्र्वर्य भोगावयाचे नसले म्‍हणजे त्‍यास भिकारचाळे सुचतात व चालून आलेल्‍या भाग्‍याचाहि उपभोग घेतां येत नाही.

Related Words

हंसुन गोड (साजरें) करणें   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   बाबा पुता करणें   आवडत्याक मसण गोड   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   वरलीं जड, सोयरीक गोड   शेता जाय पावसु, पुता जाय आवसु   मायची भईण मावशी, वायटा बर्‍याक् पावशी, पायची भईण काका, कित्याक्च माका नका   जीवु गोडु की गोड गोड   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   दुडु करता सगळे काम, लोक करता माका सलाम   आसा ते वाढ माका, तुमिं मागीर रानून जेवात   हात गोड नाहीं, हाट गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   आईचा हात, शिळा गोड भात   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   ओटी जड, पाहुणा गोड   गूळ घातला तितका गोड   दिवाळेचे दिवे रे पुता   तुका ना माका, घाल सुण्यास   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   गो III.   वाटींत उटणें, लावीत सुटणें   रात माका पेट   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   ताटांत सांडलें आणि वाटींत सांडले, तरी ते पथ्‍यावर पडलें   नाना पुता करणें   वाटींत सांडलें काय आणि ताटांत सांडलें काय, एकच   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   आवडत्याचा शेंबूड गोड   राजाचें नेसणें, धोंब्याचें गोड पुसणें   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   गोड गळा   आई गोड की खाई गोड   आडांत कडू तर पोहर्‍यांत कुठलं गोड   आधीं कडू, मग गोड   आपली आवड, आपल्याला गोड   आंबलेमा भात ताकाने गोड, नावडती बायको लेकानें गोड   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   आवडत्याक मसण गोड   आवडत्याचा शेंबूड गोड   ऊंस गोड कां संग (सांगात) गोड   केलें तुका, झालें माका   केले नाहीं तोंवर जड, खाल्‍ले नाहीं तोंवर गोड   गूळ घातले तसे गोड   गोड   ज्‍याचें वेड, त्‍याला गोड   ज्‍याचा अंत गोड, तें सर्वच गोड   जुलूम पण गोड   जेवून सेवा गोड   जेव रे पुता वाटीतु, माका गोड करटींतु   दुभत्या गाईच्या (म्हशीच्या) लाथा गोड   दुभत्‍या गायीच्या लाथा गोड   नाना पुता करणें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   नितांतल्याला मसण गोड   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   बाबा पुता करणें   मधली गेली खोड, तर दादला बायली गोड   माका   मानाचें पान गोड   लाळेन चणे गोड   वरलीं जड, सोयरीक गोड   वाटींत उटणें, लावीत सुटणें   वाढल्यापेक्षां चहाडले गोड   हाट-हाट गोड कीं हात गोड   हात गोड कीं हाट गोड   हात गोड नाहीं, हाट गोड   हाताचा जड आणि बोलून गोड   हाताचा जड तोंडाचा गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP