Dictionaries | References

(गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका

तवा तापलेला आहे तोच भाकरी भाजून घ्‍यावी. योग्‍य समय आला आहे तोच आपले कार्य साधून घ्‍यावे. दिरंगाई केली की फसले.

Related Words

(गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   गो   सरणावर नुसतें भाजून खावपी   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   निखार्‍यावर भाजणें-भाजून खाणें   आळशा, भिकणा भाजून खा, हरवीं खाल्यार गोड लागता   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   तेल येवंचे वेळारि घाणो मोळ्ळो   दिलेल्या मापान घेवंका, केलें तशें भोगका   आळाबंदा (गो .)   मेल्या सारीर वडे भाजून खाणारो   भाजून बीं पेरलें ना   तवा तापला आहे तर भाकरी भाजून घ्‍या   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   आयत्या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणें   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   (गो.) कानां भिडॅल घाल   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   जळत्‍या घरांत वांगीं भाजून घेणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   पळी असतां हात कां भाजून घ्यावा?   बायकांत पुरुष लांबोडा, (भाजून खातो कोंबडा)   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   गो VI.   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   बायलबोलो (गो.)   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   गो III.   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   गो II.   गो॥   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   गो IV.   गो (आंगिरस)   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   दिलेल्या मापान घेवंका, केलें तशें भोगका   आयत्या तापलेल्या तव्यावर पोळी भाजून घेणें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   दिलेल्या मापान घेवंका, केलें तशें भोगका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP