Dictionaries | References

(गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट


तीळ खाऊन व्रतभ्रष्‍ट होणें. एखादा नैतिक गुन्हा करायचा तर त्‍यामुळे सगळ्या जन्माचे कल्‍याण होईल असा तरी करावा. उगीच क्षुद्र गरजेसाठी एखादे पाप करायचे आणि कीर्तीला कायमचा कलंक लावून घ्‍यायचा, असे करण्यात फायदा काय?

Related Words

गो   व्रत   भ्रष्ट   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   व्रत-व्रत असणें   चणे खावुनु हात धुवंचें   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   आपण शेण खावुनु दुसर्‍या तोंडाक हातु पुसतो   इंगळे खावुनु केंडं हगता   कडु खावुनु गोड खांवका   आळाबंदा (गो .)   कोंकणो व्हावुनु मेलो, शेणइ खावुनु मेलो   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   अडकित्त्यांतील सुपारी, (गो.) अडकात्तेंतुलें फोपळ   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   (गो.) कानां भिडॅल घाल   स्थानच्युत-भ्रष्ट   भ्रष्ट पडणें   क्षात्रधर्म-व्रत   काया भ्रष्‍ट क्रिया नष्‍ट   बृहन्नडेप्रमाणें नेमस्तपणाचें व्रत   अधिकारच्युत-भ्रष्ट   ब्राम्हण झाला जरी भ्रष्ट । तरी तो तिन्ही लोकीं श्रेष्ट ॥   चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   भ्रष्ट किंवा भर्जित बीज अंकुरत नाहीं   भर्जित किंवा भ्रष्ट बीजास अंकुर नाहीं   तीळ खाऊन व्रत मोडणें   व्रत II.   गो II.   गो॥   गो (आंगिरस)   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   म्हशीचीं शिंगें म्हशीला जड नाहींत (गो.) म्हशीचि शिंगां म्हशीक जड जायनात   गो VI.   बायलबोलो (गो.)   गो V.   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   अगे-गो   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   गो VII.   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   गो III.   सुपांतले हंसतात, आधणांतले तपेल्यांतले रडतात-(गो.) सुपांतले हांसतात, ओल्लेंतले रटटात   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP