Dictionaries | References

(गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय

सासू पहा.

Related Words

जळता पाय जाळणें   गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   पाय उतारार्‍यां आणणें-येणें   पापानें पाय धुणें   कुल्‍याला पाय लावणें   गादीला पाय लावणें   पाय भुईला-भुईशीं लागणें   पाय मोकळा-ळे करणें-होणें   पाय धरुन ओढणें   पायांवर पाय ठेवणें, देणें   पायांत पाय, त्याचा जन्म व्यर्थ जाय   मरुंक लागल्यार चेडे उरनात, आनी जेंवक लागल्यार मुडे उरनात   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   मुखार-मुखार गेलेल्याक पाय आदळयारि माकशी आशिल्यानें जागी जांवका   पायरीस पाय लावणें   पाय पडल्यार मुय काय मरचीना   पांगळाक पाय आयले, गुवांक पडले   मायनं फोडल्यार मातीयेचे, सुनेनं फोडल्यार तांब्याचे   दाढी धरून टांचा, पाय तुडविणें   घरचें खांवचें आनि भायलें करचें, कारण कितें   खरपून खाज काढता आनि चावून चिकट करता   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   पोळॉ काट्टयाचें चेंमुड काडूं जाय   घोवानं म्‍हटली रांड आनि जग म्‍हणतां सांड   ठेवी पोट साफ, पाय उष्‍ण, नेहमी गार मस्‍तक जाण, मग वैद्याची गरज सोड, हित तेंच समज   पैशा हाड्‌लॅ घावन आनि जेवतलॅ जालॅ बावन   मायेबगर ओंवी यना आनि शिरेबगर रगत यना   पाय उचलणें   आढ्याला पाय लावून निजणें-झोप घेणें   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   तिसरा पाय   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   अपनष्ट - अपनष्टपती आनि बाईल नासिल्ल्याक भुरगी किती   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   न्हय भली म्हण बांय भली न्ही, बांयचे बगले गॅल्या राजू जाय   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   हात-पाय रावले, कितें करुं बायले?   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   संसाराचें ओझें मनाचें, पाय धरा विठोबाचे   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   भांगराऽ दाय, वंटीऽ आधार जाय   दैवाची भोपळी आणि चारी पाय मोकळी   दोराला पाय लावणें   पाय वरपणें-ओरपणें   हात पाय लुले, पण जीभ चुरचुर बोले   जाय-जायाचें   नित्य उद्योगानें मोह जाय, मोह गेल्या सिद्ध उपाय   अति सोंवळा तों ओंवळ्या खाय, दाहट (दार्‍हट) बायको निघूनि जाय   अतीत देखोनि होय पाठिमोरा । व्याह्यासी सामोरा जाय अंगीं ॥   अपकारांस उपाय काय अपकार विसरुन जाय   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अशी कर कृती की फुकट न जाय एक रती   आट आय, नव व्यय, मागिरी कोणाचेइ धरि पाय   आदवांचें पातक संततिच भोगुंक जाय   आनि   आपल्या गॅल्या सावळेक् आपणॅ भिव्च्या जाय   आय जायका, खाय जाय   आलत धोय धोय जाय, आदत क्यौं कर जाय   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   आवडेत ते खाय, पण चोरून न जाय   इच्छीना संसारी तरण, न जाय गुरूशीं शरण   उश्णी वायणां फेडुंक जाय   एक चेडवाक् कझर करेक बारा जुती झराउक जाय   एक बगलांट खरे कसूंक धा बगलाटा कसूंक जाय   एका मेघापासून, सूर्य जाय अच्छादून   कुंकडा पिला म्‍हण उस्‍तूं शिकौच्या जाय?   कुत्र्याचे पाय   (कुत्र्या) मांजराचे पाय   कन्या जाय सासरीं, मागें पाहे भिरभिरीं   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   काढता पाय   कानावैर तल्‍की मारूं जाय   कितलेंय जोडले तरि लुगटां बांदुन मरुंक जाय   कोण कोठून मी आलों, कोठें जाया निघालों, आतां करितों काय, विचार निरंतर करीत जाय   खाय खाय, मसणांत जाय   गरीब गाय, आणि पोटांत पाय   गरीब गाय, गळ्यांत पाय   गाय माय, तिची सेवा करीत जाय   गोगलगाय, (अन्‌) पोटांत पाय   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   चोरीमारी होय, त्‍याचें तारूं सलामत जाय   चोरीस जाय असा नाहीं अर्थ, त्‍यास झोंप लागे स्‍वस्‍थ   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   जेथें जाय दुःखी, तेथे न होय सुखी   जहां राखे करतार, वाको बाल न बांको जाय   जामीन राय ताजें गांठचें जाय   जाय   जाय-जायाचें   जाय रे घोड्या, खाय रे हरळी   जाय रे घोड्या, खायरे हरळी   जी कहीं लागत नही, जब दिल कही लग जाय   जो जाय कुल्‍लु, ओ होजाय उल्‍लु   तिसरा पाय   दुडु नासिल्लयांत तारीर पहिलीच बसूंक जाय   दुदाक विर्जण कितलें जाय? घराक उजो कितलो जाय?   दिलेलें नाका नातिलें (होगडायिले) जाय   धा, जाय तें खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP