Dictionaries | References

ग ची बाधा

ना.  अहंकाराने माजणे , गर्वाने फुगणे ;
ना.  ताठयाने वागणे , तोरा मिरवणे .

Related Words

बाधा   गची बाधा-पीडा   नजरेची बाधा   ग ची बाधा   वीस-वीस नखांची बाधा   सौ भ ग   ची   डीक-ग      श्रीच्या मागोमाग ग येतो   ग ळ णे   ग ज   जिवा(वी)ची गोष्‍ट   खालचा-ची   कैंचा-ची   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   शार्ङ् ‍ ग   भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   पीका ची आणेवारी   दुरुन बगळा दिसतो साधा, आंत कपाटाची बाधा   बाचाबाच or ची   करणीची बाधा   राजाच्या पक्वान्नाला विषाची बाधा   ग्रहपीडा-बाधा   भूतपीडा-बाधा   बाचाबाच-ची   कचाकच-ची   बाधा   मोबलक-ख-ग   ढों ग   बेचिराख-ग   हं ग   सुभक or ग   भं ग होणे   निसूक or ग   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   बेचिराख or ग   मोसबाफारक-ख-ग   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   बजाख or ग   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   तवताक-ख-ग   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   G (ग)   कजाख or ग   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   कजाख-ग   आमचा-ची-चें बाळ्या बारा पोळ्या खातो पण आणाव्या कोठल्या-कोठून? आमचा बाब्या बारा वडे खातो पण घालतो कोण?   कचाकच-ची   कैंचा-ची   कजाख-ग   करणीची बाधा   खालचा-ची      गची बाधा-पीडा   ग्रहपीडा-बाधा   ची   डीक-ग   ढों ग   दुरुन बगळा दिसतो साधा, आंत कपाटाची बाधा   नजरेची बाधा   पत्रास _   बेचिराख-ग   बजाख or ग   बाचाबाच-ची   बाधा   बाहेरली-बाहेरची पीडा-बाधा   भूतपीडा-बाधा   मुबलक-ख-ग   मोबलक-ख-ग   राजाच्या पक्वान्नाला विषाची बाधा   वीस-वीस नखांची बाधा   शार्ङ् ‍ ग   सुभक or ग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP