Dictionaries | References

ग ज

ना.  कुंजर , नाग , वारण , मतंगज , हत्ती ;
ना.  वार , यार्ड ;
ना.  सळई ;
ना.  धजुकली ( तंतू वाद्ये वाजवण्याची ).

Related Words

   ग ज   सौ भ ग   डीक-ग      श्रीच्या मागोमाग ग येतो   बयाद-ज-बयाद-ज सांगणें-लावणें-दाखविणें   ग ळ णे   मुबलक-ख-ग   भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   शार्ङ् ‍ ग   ग ची बाधा   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   अडिच-ज   गलीच or ज   ढेलच-ज   वलं दे ज   वणीक-ज   ढेलच or ज   J (ज)   ज गांवच्या बोरी, त्‍याच गांवच्या बाभळी   बयाद or ज   बूच-ज   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   कजाख-ग   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   बजाख or ग   निसूक or ग   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   तवताक-ख-ग   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   कजाख or ग   G (ग)   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   बेचिराख-ग   हं ग   मोबलक-ख-ग   ढों ग   सुभक or ग   भं ग होणे   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   मोसबाफारक-ख-ग   बेचिराख or ग   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं      बयाद-ज-बयाद-ज सांगणें-लावणें-दाखविणें   ग ज   J (ज)   गलीच or ज   J (ज)   अडिच-ज   कजाख-ग      गलीच or ज      ज गांवच्या बोरी, त्‍याच गांवच्या बाभळी   डीक-ग   ढेलच or ज   ढेलच-ज   ढों ग   पत्रास _   बूच-ज   बेचिराख-ग   बजाख or ग   बयाद or ज   बयाद-ज-बयाद-ज सांगणें-लावणें-दाखविणें   मुबलक-ख-ग   मोबलक-ख-ग   वणीक-ज   वलं दे ज   शार्ङ् ‍ ग   सुभक or ग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP