Dictionaries | References

ग.ह.पाटील

Related Words

पाटील परांगदा होणें   ह ट्ट   नांगरे पाटील   सौ भ ग   कांही नसो पण दादला पाटील असो   डीक-ग      श्रीच्या मागोमाग ग येतो   पाटील   ग ळ णे   ग ज      उतरंडीला नसेना दाणा, पण दादला असावा पाटील राणा   कांहीं नसो पण पाटील दादला असो   मुबलक-ख-ग   ह वा ई   पाटील चावडींत बसणें   शार्ङ् ‍ ग   ग ची बाधा   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   भोळा-भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   H (ह)   लाटणें-लाटया गंगाजी-गोमाजी-कारभारी-पाटील   पोरानें केली चोरी, पाटील झाला न्यायाधिकारी   शिळोत्तरा पाटील   दे ग बाई जोगवा ! म्हटल्यानें कोणी देत नाहीं   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   कजाख-ग   मोसबाफारक-ख-ग   निसूक or ग   तूं मर ग भाजे, मी नवरा साजे   वाग ग सुने पहिल्यासारखी, मी हो सासुबाई तुमच्या सारखी   बेचिराख or ग   बेचिराख-ग   हं ग   ढों ग   सुभक or ग   भं ग होणे   मोबलक-ख-ग   G (ग)   तवताक-ख-ग   कजाख or ग   सासूचे गुण घे ग सुने, नेसग जुनें दानखडें   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   बजाख or ग   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP