Dictionaries | References

"ग" Words

  |  
(गु.) बापाने बाप नहि कहुं तो पडोसीने काको केहवानो?   (गाडी इ.) भलत्याच रुळावर नेणें   (गांडींत) पाणी शिरणें   (गांडींत) पाणी सोडणें   (गो.) उडत्या पांखरांची शेटां मोजप   (गो.) उदरा पोराक लोखंडा खेळ कित्याक   (गो.) उंदीर हागतलो किते नी शेणो थापतालो किते   (गो.) उष्ट्या हातान् कावळो हाबडप   (गो.) कुंभार त्‍यांका नाय सुमार   (गो.) करणें थोडे उलवणें चड   (गो.) कानां भिडॅल घाल   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   (गो.) डोंगर विलो अनि उंदीर जालो   (गो.) तवो तापिल्‍या वेळारि रोटि भाजून घेवंका   (गो.) तीळु खावुनु व्रत भ्रष्‍ट   (गो.) सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय   (गोष्‍ट) कडेलोटावर येऊन ठेपणें   (गोष्टीची, बोलण्याची) मूस फूटणें      गु   गू   गृ   गॄ   गुं   गे   गै   गू किवचणें-चिवडणें   गू चिवडणें   ग ची बाधा   ग ज   गू जाळणें   गू जाळून धूर करणें   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   ग दि माडगूळकर   गू न्हय भट हागलो   गू माणूस   ग ळ णे   ग ह पाटील   गइबत्या   गइबती   गइबी   गइमेढकें   गइष्टि   गई   गईगोळा   गईप-ब   गईब or प   गईर   गईसर   गईसर-रा   गऊळवाडा   गूक   गुंक्वण   गकार   गुंकार   गुखडी   गुखाड   गुखाड-डी   गुखाडी   गुंग   गुंगु   गंगु हैबती   गुग्गल   गुग्गुल   गुग्गुलु   गुग्गूल   गुग्गुलुक   गुग्गुलुद्रु   गुग्गुलाक्ष   गुग्गुलि   गुग्गुळ   गुग्गुळी   गग्घ्   गेंगडी   गगण   गुंगणें   गेंगणें   गेंगणा   गुंगणी   गंगेत उभे राहून तुलसीदास हातांत घेणें   गंगेत घोडे न्हाणे   गंगेत न्हालें, यमुनेत न्हाल, अंगी नाही पुण्य आलें   गंगेत-गंगेला-गंगेस घोडें नहाणें   गंगेतील पाणी गंगेत सोडणें   गंगथडी   गग्ध्   गगन   गग्नु   गगनकुसुम   गगनग   गगनगञ्ज   गगनगति   गगनगर्भ   गगनचुंबित or गगनचुंबी   गगनचुंबित-चुंबी   गगनचुंबी   गगनचर   गगनेचर   गगनचारिन्   गगनतल   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP