Dictionaries | References

घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली


घरचेच असले म्‍हणजे माणूस काळजी करीत नाही. तु०-वैद्याची पोरे गालगुंडाने मेली.

Related Words

पाणी सारणें   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   (जखमेचें) पाणी घेणें   पोटांत नाहीं वाढ अन्‌ जीव करतो लाड   पाणी छाटणें-कापणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   पाणी मारणें   उचलून पाणी   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   डोळ्यांस पाणी लावणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पाटा पाणी पाटा लागलें   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाणी जाळणें   वाणी जिरवी धन अन्, म्हैस जिरवी कण   धरायला डाहाळी अन्‌ बसायला सावली (नसणें)   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   तळें राखील तो पाणी चाखील   माळी ओळखे मळयांत आणि कुणबी ओळखे खळयांत   व्याह्यां जावयां तुपाचा पेला आणि घरचा पाहुणा उपाशीं मेला   जंगलाचा वारा, घरचा भारा   घरचा वैरी लंका ढाळें   दुर्गुणी लपून चाले, सद‍गुणाचा डौल घाली   बाहेर चांदणें अन् घरांत अंधार   आईची माया अन् पोर जाईल वाया   दाजी अन् पक्का वादी   आंब्याला मोहोर अन् कावळ्याला मुखरोग   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   करनखरीचा बोभाटा अन्‌ झिपरी मारी झपाटा   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   भाविणीच्या माथ्यांत खोवली कळी, नी भावीण नाचते सगळी माळी   वाळूंत मुतलें, फेस ना पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP