Dictionaries | References

घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा


स्‍वतःच्या स्‍त्रीस खावयासहि पुरेसे नसते, पण बाहेरच्या स्‍त्रीची बडेजाव राखावयाची
हा मूर्खपणा आहे.

Related Words

अवकाश - अवकाश नाहीं मला, निमित्त हें सांगण्याला   चोळी   नवतुकड्यांची चोळी   मला कोण वानवे, माझी मीच वानवे   दळायाला बसलें म्हणजे ओंवी आठवते   आपल्याजवळ नाहीं म्हणजे जगांत नाहीं   धनीण म्हणते म्हैस ठेविली, म्हैस म्हणते बटीक ठेवली   लोककार्याचा मोबदला म्हणजे कार्य केल्याचा दाखला   संशय म्हणजे चुकी   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत-गाणें-ओंवी सुचतें   फराळ-फराळ केला म्हणजे जेवणाचें मातेरें आणि अंगवस्त्र ठेवलें म्हणजे बायकोचें मातेरें   नंदी आपण पाषाणाचें, आपण देवा कशाचे?   करी मला, होई तुला   मला नाहीं, तुला साजेना   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   मुंगीला पंख फुटलें म्हणजे मरायची निशाणी   जात्‍यावर बसले म्‍हणजे गीत आठवतें-आंवी सुचते   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   मला न तुला, घाल कुत्र्याला   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   काम चांगले आरंभले म्‍हणजे समजा अर्धे झालें   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   महाराष्ट्र-महाराष्ट्र म्हणजे शिपायांची विलायत   पहिला आघात म्हणजे निम्मे यश   म्हणजे   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   आज मला, तर उद्या तुला   देवा   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   सुनेचा मेला मावसभाऊ आणि चेडवाची मेली जाऊ, बाहेरची पीडा बाहेर   बाहेरची चाल   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   घरची खुंटी तशी   मला   शेजारीण-शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   तूं आलीस नटत, पण मला नाहीं बरें वाटत   रंगभूमी-रंगभूमीवर उभा तरी रहा म्हणजे बोलतां येईल   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   घरचा वाघ आणि बाहेरची शेळी   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अरे बाळा घरची शाळा   शिवा-शिवालिखित   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   पुण्याची प्राप्ति म्हणजे पापाचरणाची निवृत्ति   हंडींत असलं म्हणजे लांडीला झोंप नाहीं   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   कुटुर्‍यांची चोळी   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   होता जिवा म्हणून बचला-वांचला शिवा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP