Dictionaries | References

घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर

पहिले दिलेले व आणखी वर काही देणें. गेलेल्‍यांत आणखी भर.

Related Words

वर   घर घेणें   घर चालविणें   सांकड -घर सांकड, बाईल माकड   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   वर पाहणें   घरच्या मताप्रमाणें पाहुण्यानें चालावें   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   बाहेरच्या देवांना टिळेगोळे, आणि घरच्या देवांवर हगती कावळे   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   (वर) पाय येणें   आपना घर दूरसे सुझतां है   माझेंच नाक वर   मीं पैसे मागितले, त्यानें कान झाडले   ठकबाजीचें घर नही बसता   असेंच म्हणगे म्हातारे, घर घेतले मेल्यानें   राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत   आपलें घर बारा कोसांवरून दिसतें   घर पालथे घालणें   आपलें घर आपल्याला दुरून दिसतें   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   पैसे काढणें   (वर) माती ओढणें   जन्माची भाकरी-बेगमी   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   आपले घर हागून भर, दुसर्‍यांचें घर थुकून जड   म्हातारी-घरच्या म्हातारी भोंवतीं जहालपणा करणें   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   तापल्‍या तव्यावर (पोळी-भाकरी) भाजून घेणें   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   काडी मोडून दोन तुकडे   एक घाव कीं दोन तुकडे   बिन भाडयाचें घर   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   जन्मखोडीमुळें, घर झालें निराळें   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   घर डोक्यावर घेणे   रांधतें घर   एक भय दोन जागा असतें   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   (अ) चार दिशांस चार व वर सूर्य. (आ) शरीरांतील पांच अग्नि   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   अन्नाचा मारलेला खालीं पाही तरवारीचा मारलेला वर पाही   आकाश वर पडणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   आप घर कीं बाप घर   आल्यागेल्याचें घर   आळस दारिद्र्य़ाचे घर   आवडीनें केली पर, ती आली वर   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   उन्हानंतर सावली, भुकेनंतर भाकरी   एक धोसानें (बट्यानें) होडि बुडता, एक किटिनें घर जळता   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   एकाचे दोन करणें   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करायला गेली पर, तवई आली वर   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कवड्या रेवड्या करून (पैसे) घेणें   काख - काखा वर करणें   काखा वर करणें   कांतणीचें घर   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   कोळसा वर आणि आंत काळाच   खाका वर करणे   खातांना खातलीं नि वर मंगलां गातलीं   खालचें झांक अन्‌ मग कर वर नाक   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   गरीबाची मरूं नये बायको नि श्रीमंताचे जळूं नये घर   घर घेणें   घरधान्याचे हाल आणि फुकट्याचे वर गाल   घर भोन्न दार ऑत्ता   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   चाकरीखेरीज भाकरी नाहीं   चाक वर येणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   छाती वर करून-काढून चालणें   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   जळत घर   जळतें घर भाड्‌याने व जुने जोंधळे काढ्यानें (घेऊं नयेत)   जशी चाकरी, तशी भाकरी   जाणता वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP